перейти на сайт>>

Аналітична основа прийняття управлінських рішень

ID роботи: 8884
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень

1.1. Управлінські рішення: сутність, мета та завдання

1.2. Характеристика системи підготовки та прийняття управлінських рішень

1.3 Методологічні аспекти ефективності прийняття управлінських рішень

РОЗДІЛ 2. Дослідження міжнародного досвіду у сфері прийняття управлінських рішень

2.1. Практика прийняття управлінських рішень у зарубіжних країнах

2.2. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх особливості в економіці України

РОЗДІЛ 3. Дослідження особливостей прийняття управлінських рішень в Корпорації «Рошен»

3.1.  Організація системи менеджменту в Корпорації «Рошен»

3.2.  Дослідження системи прийняття управлінських рішень в Корпорації «Рошен»

3.3. Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень Корпорації «Рошен»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Управлінське рішення є результатом творчого пошуку нестандартних шляхів та за­собів для виходу з проблемної ситуації, яка склалася в організації. Проблеми можуть вирішуватися у різні терміни, різними шляхами та із залученням різноманітних засобів.

Технологія прийняття рішень передбачає певну послідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв’язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір мето­дів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економіч­ного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об’єктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці методи опираються на статистичний матеріал мину­лих періодів у певній сфері діяльності.

Компанії, що мають відділення за кордоном, використовують спеціальні методи і структурні побудови, що сприяють досягненню відповідності цілей зарубежных філій загальним цілям і філософії корпорації.

Будь-яка корпорація повинна визначатись, де варто приймати рішення по таких різноманітних питаннях, як асортиментна політика, придбання фондів і розміщення ліквідних активів. Чим вище рівень прийняття рішень в організації, тим у більшій мірі їх можна вважати централізованими; чим нижче цей рівень, тим ближче вони до децентралізованого. Проблему централізації і децентралізації можна аналізувати з позицій компанії в цілому або окремої її частини, обмежуючись, наприклад, конкретною філією. На централізацію і децентралізацію діють взаємовиключні фактори, тому політику у відношенні організації фірми варто адаптувати до унікальних обставин її функціонування.

 

Прийняття управлінських рішень в економіці України має певні особливості та характеризується аналізом і впровадженням новітніх методів, що базуються на світовому досвіді. Можливість використання новітніх методів прийняття управлінських рішень в економіці України дозволяє, провівши ґрунтовний аналіз та перевірку на економетричних моделях, тих чи інших методів, впровадити їх в широке використання уже враховуючи потреби саме українського ринку. Це дозволить розробити в майбутньому власну систему методів і принципів прийняття рішень адаптовану до економічної ситуації в нашій країні.

Характеризуючи систему прийняття управлінських рішень ПАТ «Київська кондитерська фабрика «ROSHEN» слід зауважити, що прийняття рішень по стратегічним питанням розвитку здійснюється в основному «зверху донизу» (централізована форма).

Всі стратегічні й тактичні рішення, що приймаються на  ПАТ «Київська кондитерська фабрика «ROSHEN» передбачають реалізацією сформульованої місії, обраної системи стратегічних цілей розвитку.

Важливою особливістю діючої в ПАТ «Київська кондитерська фабрика «ROSHEN» методики прийняття планових рішень є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу плану діяльності підприємства.

При дослідження схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі було відмічено ряд недоліків, а саме розмитість процедури із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора.

У рамках вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «ROSHEN» запропоновано алгоритм процесу прийняття оптимального управлінського рішення на підставі якого удосконалено схему ухвалення рішень у виробничому підрозділі.

Реалізація запропоновано заходу сприятиме спрощенню процесу формування кінцевого звіту, зменшенню навантаження на технічного директора, що дасть змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов’язаних з виробництвом.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: