перейти на сайт>>

Антимонопольне законодавство і обмеження власті над ринком

ID роботи: 936
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Причини виникнення та існування монополії та напрямки законодавчного регулюваня монопольного ринку
1.1. Причини виникнення та існування монополії
1.2. Передумови формування антимонопольного законодавства та його реформування у конкурентне законодавство
1.3 Види монополій
2. Монополія та її регулювання в україні
2.1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства України
2.2. Сучасний стан монопольного середовища
2.3. Аналіз зловживань монопольним становищем в Україні
3. Напрямки розвитку антимонопольного законодавства
3.1. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні
3.2. Створення та підтримання балансу конкурентних і монопольних сил на конкурентному товарному ринку
3.3. Досвід державного регулювання монополістичної діяльності в європейських країнах з розвиненою економікою
Висновки
Список літературиВисновок:

Поряд із методами, спрямованими проти порушень правил конкуренції (антимонопольне законодавство), важливу роль відіграють державні заходи, спрямовані на створення конкурентних відносин, їх підтримку і розвиток. Такі заходи полегшують суб'єктам господарювання проникнення в монополізовані сфери економіки шляхом спрощення реєстраційно-дозвільних процедур (реєстрації, ліцензування, квотування), надання податкових, митних і інших пільг. Залежно від економічної ситуації в країні робиться наголос на застосування обмежувальних заходів (антимонопольне законодавство) та розробку норм, спрямованих на регулювання конкурентних відносин (конкурентне законодавство).

Результати застосування антимонопольного законодавства в Україні можна охарактеризувати в такий спосіб. Мети створення і розвитку конкуренції на товарних ринках України антимонопольне законодавство не досягло, хоч в окремих галузях намітилася тенденція до формування конкурентного середовища. Не вдалося послабити дію деяких монопольних структур, що залишилися від радянського періоду, і має місце поступове формування нових монопольних структур.

Більшість європейських країн з метою зниження рівня ринкової влади суб'єктів природних монополій на економіку розробили низку регулятивних підходів. Основним тут є відокремлення конкурентних видів діяльності від природномонопольних. Більше того, на сьогодні політика ЄС у сфері природних монополій спрямована на лібералізацію природномонопольних ринків. Така політика зумовлює побудову ефективних конкурентних відносин не лише у сфері природних монополій, а й у всіх галузях економіки ЄС.

Отже, для зниження рівня ринкової влади у сфері природних монополій достатньо двох напрямів державного втручання: регулювання та конкурентної політики. Однак це тільки на перший погляд, оскільки для зниження рівня ринкової влади суб'єктів природних монополій в Україні галузева політика теж відіграє провідну роль.

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що високий рівень ринкової влади на будь-якому ринку призводить до негативних наслідків: можливість монополіста впливати на умови обороту товару на ринку; не допускати, усувати, обмежувати конкуренцію; обмежувати конкурентоспроможність інших суб'єктів господарювання тощо, що об'єктивно знижує рівень економічної безпеки. З іншого боку – суттєва концентрація капіталу на світових ринках і низький ринковий потенціал вітчизняних підприємств також знижують рівень економічної безпеки держави.

У зв'язку з цим з метою формування функціонально ефективної моделі ринку держава зобов'язана розробити: ефективну систему державного регулювання, об'єктивні та дієві механізми формування і функціонування ринкових структур (конкурентну політику), ефективну галузеву політику. При цьому усі складові мають бути тісно взаємопов'язані між собою і доповнювати одна одну. Це пояснюється тим, що в трансформаційних умовах регулювання, конкурентна і галузева політики мають загальну мету – забезпечення стійкого економічного зростання і підвищення добробуту населення – підвищення рівня економічної безпеки держави. Відмінність між ними полягає лише в засобах, які використовуються для прискорення темпів і підвищення стійкості економічного розвитку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: