перейти на сайт>>

Апеляційне провадження в адміністративних судах України

ID роботи: 5792
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Апеляційне провадження як форма перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України

Розділ ІІ. Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом

Розділ ІІІ. Судові рішення та їх ухвалення

Висновки

Список літературиВисновок:

Таким чином, апеляція (звернення) – це оскарження рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, до суду вищої судової  інстанції та перегляд ним оскаржуваного рішення і адміністративної справи в межах апеляційної скарги і позовних вимог, що були заявлені в суді першої інстанції.

Строк набрання рішенням законної сили дорівнює строку подання заяви про апеляційне оскарження або апеляційної скарги.

У ст. 185 КАС України зазначено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирі­шив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають право оскаржити в апеляційно­му порядку постанови суду першої інстанції пов­ністю або частково.

Таким чином, невстановлення судом обставин незалучення особи, на права, сво­боди, інтереси або обов’язки якої може вплинути рішення у справі, і є підставою для скасування ухвали суду (п. 3 ч. 1 ст. 199 КАС України).

Апеляційне оскарження, перевірка та перегляд рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили, як процесуальна гарантія захисту прав та інтересів сторін, інших осіб, які брали участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, але, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають забезпечити шляхом повторного розгляду адміністративної справи:

а) встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи;

б) встановлення нових фактів та їх дослідження;

в) дослідження нових доказів, які не досліджувалися у суді першої інстанції, а також доказів, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог КАС України;

г) виправлення помилок суду першої інстанції;

ґ) забезпечення правильного та однакового застосування норм матеріального та процесуального права;

д) формування судової статистики.

Отже, зміст перегляду судових рішень в апеляційному порядку полягає в новому (повторному) розгляді й перевирішенні справи судом апеляційної інстанції.

Право на апеляційне оскарження ре­алізується заявленою ви­могою, втіленою в процесуальній формі – письмовій заяві про апеляційне оскарження та апеляційній скарзі, а також відповідними процесуальними діями з їх подання.

Таким чином, апеляційне провадження має неабияке зна­чення для реалізації та захисту прав, свобод, інтересів, а також уточнення обов’язків фізичних та юридичних осіб. По-перше, перегляд рішення суду першої інстанції в касаційному порядку може відбуватися лише після того, як справа переглядалася в апеляційному порядку (ст. 211 КАСУ), і, по-друге, апеляційне провадження є останньою інстанцією, яка може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні першої інстанції, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, оскільки ці питання не входять у межі перегляду судом каса­ційної інстанції (ст. 220 КАСУ), а отже, апеляційна інстанція є останньою інстанцією, яка розглядає ці питання.

Підсумовуючи слід зазначити, що користуючись правом на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, зокрема ухвал адміністративного суду, необхідно виявляти взаємоповагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи у встановлені процесуальним законодавством строки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: