перейти на сайт>>

Аудит ефективності використання бюджетних коштів: суть, критерії і методика оцінки

ID роботи: 2708
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти аудиту ефективності використання бюджетних коштів
1.1. Стан та перспективи розвитку теоретичної бази аудиту використання бюджетних коштів
1.2. Передумови виникнення і значення аудиту ефективності використання бюджетних коштів
1.2. Організація та проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів
Розділ ІІ. Аудит ефективності виконання кошторису доходів та витрат бюджетної установи
2.1. Аналіз фінансування по кошторису доходів та витрат державного бюджету
2.2. Аналіз забезпеченості бюджетними коштами СПБ ГУМВСУ в Луганській області
2.3. Аудит ефективності використання бюджетних коштів за фактичними витратами
Розділ ІІІ. Підвищення ефективності виконання бюджетних програм в умовах економічної кризи
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Державний аудит може адекватно оцінити використання бюджетних коштів у випадку, якщо у бюджетній установі буде проведено і аудит ефективності виконання бюджетних програм, і аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ. Тому доцільним вважаємо поєднати їх елементи не тільки для державного фінансового аудиту суб’єктів підприємництва, що використовують державне чи комунальне майно і кошти та суб’єктів господарювання державного сектора економіки, а й для бюджетних установ.

Як показав проведений аналіз, ГУ МНС в Луганській області виконало кошторисні асигнування в 2009 році на 91,6%, а в 2010 році на 81,6%. Не використані асигнування в 2009 році на 76,1тис.грн., а в 2010 році на 348,0тис.грн. Це відбулося із-за не повного фінансування.

Особлива увага при здійсненні аудиту ефективності виконання бюджетних програм, приділяється плануванню роботи, оскільки раціонально складений план дає можливість ефективно провести аудиторську перевірку.

Тому необхідно приділяти увагу не тільки цільовому використанні державних коштів, які виділенні на бюджетну програму, але й реалізацію проектів, на які були виділені дані кошти. Також при плануванні цільових програм необхідно вивчити потреби користувачів кінцевого результату. За відсутністю чітких показників необхідно разом з головним розпорядником коштів визначити найбільш істотні звітні дані про надані послуги, виконані роботи, реалізований продукт або фінансовий результат, що можуть характеризувати досягнення мети бюджетної програми.

Світовий досвід свідчить, що бюджетна сфера функціонує ефективно, коли контролюється на предмет дотримання стандартів фінансове управління по всій вертикалі - від бюджетної установи до головного розпорядника бюджетних коштів.

Здійснення фінансово-господарського аудиту диктує необхідність запровадження партнерських стосунків між ревізорами і розпорядниками бюджетних коштів, надання їм оперативної допомоги у правильному застосуванні нормативно-правових актів, особливо при здійсненні операцій, які з позиції дотримання законодавства завжди є ризикованими (наприклад, стосовно списання або відчуження основних засобів; здійснення державних закупівель; оренди майна або здачі його в оренду). Підбиваючи підсумки, зазначимо: запровадження у практику Служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ є необхідним. Воно ставить ефективність роботи Служби у залежність не від кількості виявлених сум збитків, а від кількості попереджених порушень і обсягів недопущених при їх здійсненні втрат. Водночас органи Служби й надалі використовуватимуть такі форми контролю, як ревізія, перевірка і аудит ефективності. Поєднання застосування таких форм контролю покликане посилити боротьбу з крадіжками і нецільовим використанням державних ресурсів, зробити контроль за використанням бюджетних коштів прозорішим й ефективнішим. Це відповідає вимогам Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», якою, зокрема, передбачено перегляд функцій Рахункової палати і Державної контрольно-ревізійної служби з метою вдосконалення системи зовнішнього та внутрішнього контролю й аудиту використання коштів державного і місцевих бюджетів.

Перспективи розвитку нормативної бази державного аудиту - в прийнятті закону, який забезпечить теоретичну та методологічну базу для роботи державних аудиторів. Наблизити його за ступенем формалізації до фінансового аудиту допоможе розробка стандартів державного аудиту за зразком Стандартів аудиту державних організацій, виданих Головним бюджетно-контрольним управлінням США, які включають етичні принципи роботи аудитора, а також інструкцій про порядок проведення аудиту, методик та інших документів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: