перейти на сайт>>

Аудит спільних підприємств

ID роботи: 553
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. особливості діяльності спільних підприємства в України
1.1. Спільні підприємства у контексті чинного законодавства
1.2. Організація спільної діяльності
1.3. Організація обліку спільної діяльності в Україні
2. Методологічні основи організації аудиту діяльності спільних підприємств України
2.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту спільних підприємств
2.2. Особливості процесу аудиторської перевірки спільних підприємств
3. Оформлення результатів аудиторської перевірки
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Спільні підприємства з іноземними учасниками ведуть бухгалтерський облік згідно з чинним законодавством України. Внутрішньовиробничий облік, звітність та контроль господарських операцій спільне підприємство має право розробляти без будь-яких застережень.

На сьогодні специфіка обліку у спільних підприємствах, створених на території України, перш за все, проявляється:

1) при формуванні статутного фонду та змінах у його величині і структурі;

2) в обліку фінансових результатів та використанні прибутку;

3) при складанні і наданні фінансової звітності.

Статутний фонд СП є основним джерелом його діяльності і показує суму власних основних і оборотних засобів, внесених учасниками. Внески учасників (власників) до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями можуть бути зроблені у формі: майна (будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей); цінних паперів (акцій, облігацій тощо); прав на користування природними ресурсами, майном, об’єктами інтелектуальної власності та інших майнових прав; грошових коштів (у тому числі іноземною валютою).

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб'єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв'язку із цим виникає необхідність істотної зміни в організації і методології аудиту фінансово-господарської діяльності спільних підприємств як джерела оперативної інформації для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази.

Задачею аудита є перевірка дотримання законодавства і нормативних документів з питань фінансово-господарської діяльності спільних підприємств, виходячи з особливостей цієї діяльності. Фінансово-господарська діяльність спільних підприємств підлягає аудиторській перевірці за договором з керівниками цих підприємств.

Аудитор насамперед перевіряє правомірність діяльності спільного підприємства, тобто відповідність її статутним документам, і реєстрацію його місцевою державною адміністрацією або іншим уповноваженим на це органом. Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-якi види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті суспільства. Слід зазначити, що для ведення страхової і посередницької діяльності, зв'язаної з випуском цінних паперів, підприємство повинне одержати ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а для ведення банківської діяльності - ліцензію Національного банку України. Страховою діяльністю ці організації можуть займатися по ліцензії Комітету зі справ нагляду за страховою діяльністю.

Аудит повинен перевірити пільги і гарантії, надані підприємству з іноземними інвестиціями, зокрема наявність у нього встановленої норми іноземного капіталу в статутному фонді підприємства. Бухгалтерський облік і звітність підприємства з іноземними інвестиціями в Україні здійснюються за правилами, установленим нормативними документами України. Разом з тим такі підприємства мають право додатково вести бухгалтерський облік і звітність за правилами, що діє в державі іноземного інвестора

У порівнянні з підприємствами інших форм власності відображення в бухгалтерському обліку капіталовкладень на спільних підприємствах має особливості, які необхідно враховувати при проведенні аудита. Зокрема, оприбуткування об'єктів основних фондів у бухгалтерському обліку відбивають на дебеті рахунка «Основні засоби « і кредиті рахунка «Капітальні вкладення», тобто без відображення на рахунку «Статутний фонд».

Утворення, використання й облік резервів по сумнівних боргах спільних підприємств вивчаються аудитом при дослідженні фінансового стану. Суми сумнівних боргів з іншими підприємствами (включаючи іноземні), а також окремими особами спільні підприємства резервують і відносять наприкінці звітного року на рахунок «Прибутки та збитки».

Засоби фінансових вкладень, перераховані спільним підприємством, на які в звітному періоді не надійшли документи, що підтверджують відповідні права спільного підприємства (акції, облігації, свідчення на суми внесків у закордонні підприємства і т.п.), відбивають на рахунку «Фінансові вкладення» окремо. Ці суми повинні досліджуватися аудитом, щоб не було неправильних висновків щодо використання фінансових вкладень.

Доходи (дивіденди) фінансових вкладень (по цінних паперах, від участі в капіталі закордонних підприємств і ін.) враховуються спільним підприємствам на рахунок «Прибутки та збитки» у кореспонденції з рахунками «Розрахунковий рахунок» або «Валютний рахунок». У випадках, коли ці доходи (дивіденди) цілком або частково направляють на реінвестування, у бухгалтерському обліку спільного підприємства здійснюється запис на дебеті рахунка «Фінансові вкладення» і кредиті рахунка «Прибутки та збитки». Ці операції аудит досліджує за даними аналітичного обліку приведених рахунків за допомогою документальних методичних прийомів (зустрічна перевірка, контроль операцій і ін.).

Отже, аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності спільних - підприємств дозволяє враховувати особливості використання спільного капіталу, визначити суму прибутку і розподілу між учасниками, це в сукупності є важливим фактором для прийняття вірних, обґрунтованих управлінських рішень.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: