перейти на сайт>>

Безробіття. Причини, види, соціально-економічні наслідки

ID роботи: 3826
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми ринку праці. Причини, види та соціально-економічні наслідки безробіття

1.1.Безробіття як соціально-економічна проблема

1.2. Причини безробіття

1.3. Негативні соціально-економічні наслідки, які породжує безробіття

Розділ ІІ. Аналіз причин та тенденцій безробіття в сучасній Україні

2.1. Характеристика  причин безробіття

2.2. Аналіз рівня безробіття

2.2. Структура безробіття в Україні

Розділ ІІІ. Проблема  безробіття в Україні: шляхи та перспективи її вирішення

3.1. Суть, форми, основні чинники та важелі регулювання рівнів безробіття

3.2. Основні напрями удосконалення механізму державного регулювання безробіття на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Безробіття є соціально-економічною проблемою, котра потребує першочергового вирішення. Особливо гострою це питання полягає в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. Тому необхідні узагальнення теоретичних положень і сучасного стану зайнятості та безробіття працездатного населення, розробка рекомендацій щодо подолання труднощів і негараздів по даній складовій соціально-економічного розвитку держави.

Український ринок праці та зайнятість мають свої особливості. Йдеться про ті з них, що виявились упродовж 90-х років ХХ ст. Акцентування уваги саме на цьому періоді зумовлене тим, що раніше в Україні існувала інша економічна система. Отже, в останнє десятиріччя відбулись такі зміни:

Скорочення зайнятості і зростання рівня безробіття, починається з середини 90-х років. Основною причиною звільнень працівників є розпочата структурна перебудова економіки: припинення діяльності підприємств, продукція яких не знаходить збуту або виявляється неконкурентоздатною, перехід до інших форм власності. Такі процеси переживали всі країни перехідної економіки і скрізь, де вони розпочинались, зростала кількість безробітних, але в умовах, коли перехід до ринку відбувається послідовно, працездатні, звільнені з державних установ та підприємств, знаходять роботу на нових підприємствах недержавної форми власності, розпочинають власну справу тощо.

Існування в Україні вимушеної неповної зайнятості (прихованого безробіття). До тих, хто є неповно зайнятими, належать люди, які перебувають у вимушених відпустках з ініціативи адміністрації, працюють неповний робочий день або тиждень.

Зміна структури зайнятості, тобто співвідношення між людьми, що працюють у різних сферах (галузях) економіки.

Система заходів щодо зниження рівня безробіття в Україні включає:

 - збільшення кількості стажистів у системі професійної освіти; введення в дію запасів невстановленого устаткування та підвищення коефіцієнта змінності його в цілому;

 - надання підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини працівників на скорочений робочий день;

 - розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

 - регулювання можливості працевлаштування за кордоном, приєднання України до міжнародного ринку праці;

 - стимулювання осіб, що отримують державну допомогу, до пошуку робочих місць;

 - організацію регіональними або місцевими органами влади у кооперації з окремими підприємствами або закладами соціальних робіт тощо.

 Сфера зайнятості є однією з найважливіших сфер макроекономіки. Будь-яка держава зацікавлена у високій зайнятості робочої сили. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити усіх працездатних роботою. В національній економіці з різних причин виникає безробіття. Зростання масштабів безробіття, розвиток вимушеної, неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції є свідченням того, що в умовах перехідної економіки в Україні ще не створено ефективних механізмів перерозподілу робочої сили, внаслідок чого формування національного ринку праці відбувається вкрай повільно. Причиною цього є недостатній рівень економічних реформ.

 Отже, темпи скорочення рівня безробіття в Україні за період 2009-2010 років свідчать про ефективність урядових заходів щодо покращення ситуації на ринку праці в Україні.

Основними рекомендаціями, спрямованими на оптимізацію безробіття, є: макроекономічна політика, націлена на скорочення бюджетного дефіциту, стримування інфляції та підтримання попиту; удосконалення системи освіти і підготовки кадрів; ліквідація бар'єрів, що заважають створенню чи розширенню підприємств; удосконалення системи заходів щодо розповсюдження сучасних технологій і мінімізації їх негативних наслідків; диференційованість в питаннях заробітної плати; зміни в законодавстві, які не перешкоджають вільному найму на роботу; гнучкість в питаннях використання вільного часу; розробка політики, спрямованої на підвищення рівня зайнятості, а не на підтримку безробіття; корегування системи соціального забезпечення в напрямі стимулювання працевлаштування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: