перейти на сайт>>

Бюджетний дефіцит і шляхи його зниження

ID роботи: 876
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні основи дослідження бюджетного дефіциту
1.1. Поняття та сутність бюджетного дефіциту
1.2. Класифікація бюджетного дефіциту
1.3. Причини виникнення бюджетного дефіциту
Висновки за розділом
Розділ
Аналіз дефіциту державного бюджету в умовах трансформаційної економіки україни
2.1. Особливості дефіцитності бюджету у перехідній економіці
2.2. Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах
2.3. Аналіз бюджетного дефіциту в Україні
Висновки за розділом
Розділ
Вдосконалення напрямків управління бюджетним дефіцитом
3.1. Основні напрямки подолання бюджетного дефіциту
3.2. Характеристика сучасних підходів до управління бюджетним дефіцитом
Висновки за розділом
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Бюджетний дефіцит - це перевищення видатків бюджету над його доходами. Це показник негативних явиш в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці. Причинами виникнення дефіциту є спад виробництва, зниження ефективності функціонування окремих галузей, несвоєчасне проведення структурних змін э економіці або її технічного переоснащення; великі воєнні витрати; інші об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на економічну й соціальну політику держави.

Аналіз причин виникнення і стану дефіциту Державного бюджету України

за часи незалежності дає підстави сформувати такі рекомендації щодо

управління бюджетним дефіцитом:

Для збільшення дохідної частини бюджету провести комплексну

податкову реформу з одночасним прийняттям Податкового кодексу

України. Запропонований варіант реформування – побудова

ліберальної податкової системи. Паралельно варто посилити заходи з

підвищення податкової культури та виконання чинного законодавства,

оскільки, не забезпечивши неухильне дотримання законодавства,

варіант ліберальної системи не дасть бажаного результату, а, навпаки,

зменшить надходження до бюджету.

2) Маючи на меті стабілізацію політичної ситуації в Україні, усі суперечності

розв’язувати за “круглим столом”.

3) Проводити ефективну політику з обслуговування державного боргу

країни. Підвищувати питому вагу внутрішнього боргу в загальній

структурі державного боргу шляхом випуску довгострокових державних

цінних паперів.

4) Дефіцит державного бюджету відносно ВВП підтримувати на рівні

не вищому за рівень інвестицій в основний капітал за рахунок коштів

державного бюджету.

5) Формувати прогнозні показники дохідної та видаткової частин бюджету

усіх рівнів на основі реальних даних задля уникнення утворення

прихованого дефіциту бюджету.

6) Ефективно протидіяти інфляційним процесам. Рівень інфляції обмежити

коридором, максимальною величиною якого є 10 %-й показник.

7) Оптимальний рівень бюджетного дефіциту, як переконує досвід, визначити

досить складно. Проте, ґрунтуючись на рекомендаціях МВФ,

науковців та експертів, можливо звести Державний бюджет України

з дефіцитом 1,8–3 % від ВВП у найближчі 3–4 роки. Це дасть змогу

національній економіці розвиватися швидшими темпами та не провокуватиме

ситуацію з утворенням ”додаткової” інфляції.

Таким чином, подальше управління та фінансування дефіциту державного

бюджету має базуватися на теоретичних та практично обґрунтованих

рекомендаціях економістів, науковців та дослідників. Неодмінною умовою

ефективного управління є вивчення зарубіжного досвіду, але з обов’язковою

імплементацією під трансформаційні процеси української економіки.

Для розв'язання зазначених проблем, з одного боку, потрiбна концентрaцiя коштiв на загальнодержавному та мicцевих рiвнях, а з другого - мобiлiзацiя значних обсягiв pecypciв для забезпечення розвитку суб'єктiв господарської дiяльностi, але не тільки за рахунок пiдвищення податків.

З цiєю метою необхідно: удосконалити податкову систему, створити сприятливі умови для підприємницької дiяльностi; запровадити жорсткий режим економії бюджетних коштiв; перейти вiд бюджетного фiнансування до системи надання субсидiй, субвенцiй, iнвестицiйниx позик суб'єктам господарювання; запровадити науково обгрунтовану систему прогнозування показникiв, що беруться за основу формування дoxoдiв i видaткiв бюджету, використовувати їх при бюджетному плануваннi нормативи бюджетної забезпеченостi.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: