перейти на сайт>>

Венчурний бізнес та його роль в розвитку інноваційних процесів

ID роботи: 5308
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Венчурний бізнес в інституційному просторі економічного розвитку

1.1. Поняття та ознаки венчурного бізнесу

1.2.  Венчурний бізнес як реалізація її інноваційно–інвестиційного потенціалу

1.3. Етапи венчурного фінансування

Розділ ІІ. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

2.1. Особливості нормативно–правового регулювання венчурного бізнесу

2.2. Венчурний бізнес в Україні, його стан та характерні риси

2.3. Аналіз ефективності  діяльності інвестиційних венчурних фондів

Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні

Висновок

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Отже, основним джерелом інвестицій для інноваційної діяльності став венчурний капітал. Головними його складовими є не державні, а вільні фінансові кошти великих компаній, пенсійних фондів, страхових компаній і інших комерційних структур.

Венчурні фірми – гнучкі і ефективні підприємства, які створені з метою апробації, доопрацювання і доведення до промислової реалізації ризиків інновацій. Вони є тимчасовими структурами, які створюються для вирішення конкретної проблеми. Найбільшого поширення набули в наукомістких галузях економіки, де вони спеціалізуються на проведенні наукових досліджень і інжинірингових розробок.

Розвиваючи інституційну базу венчурної стратегії економічного розвитку в Україні маємо більш роздумливо вивчати досвід та масштаби в цій справі передових країн. Приведемо такі дані. «На долю США припадає ¾ світового обсягу венчурного капіталу, існує понад 900 венчурних компаній, які щорічно вкладають у інноваційні проекти біля 35 млрд. дол. США. Разом з іноземними венчурними фірмами в американську економіку в 2005 році було вкладено понад 105 млрд. дол. США». І ще один важливий факт: на 1 робоче місце у сфері високих технологій венчурний капітал створює від 5 до 10 робочих місць   у сфері виробництва та обслуговування.

Висновок з наведених даних один – Україна має значний потенціал інновацій, має добрий стан готовності до стратегічного прориву і лише потребує створення державної венчурної системи.

Венчурні фонди сьогодні змушені працювати на відносно невеликих за розмірами ринках, які на даному етапі характеризує низька конкуренція серед виробників товарів і послуг, а також достатньо невисока платоспроможність населення. Насамперед це стосується споживчих ринків, наприклад, виробництва продуктів харчування і будівельних матеріалів, а також сфери роздрібної торгівлі. Ці ринки залучають венчурних інвесторів тому, що вони динамічно розвиваються і мають прямий «вихід» на кінцевого споживача, а отже, на «живі гроші».

Звертаючи свою увагу на зарубіжний досвіт венчурного інвестування, Україні варто вирішити такі завдання:

оцінка інвестиційного потенціалу у високотехнологічній сфері;

надання посередницьких послуг виробникам і споживачам наукоємних проектів;

підвищення освітнього рівня підприємців та усіх зацікавлених осіб у сфері венчурного бізнесу.

Отже, венчурний бізнес в Україні перебуває в початковій стадії. Провівши ряд економічних реформ та перейнявши світовий досвід, Україна зможе привернути до себе увагу світових країн–інвесторів та залучити в свою економіку значний венчурний інвестиційний капітал, налагодити ділові стосунки та взаємини із потенційними світовими партнерами.

Розглядаючи компоненти інституційної венчурної системи, доцільно виділити серед них найбільш значимі для становлення національної системи венчурного бізнесу:

створення інститутів спільного інвестування, в т. ч. інноваційних венчурних фондів;

формування виробничих інтегральних систем – кластерів, технополісів;

створення за підтримки державної національної системи венчурного інвестування в середовищі високих технологій;

формування венчурної культури в середовищі бізнесу

В результативному плані цих інновацій треба бачити прояв і реалізацію нового економічного мислення. Інституційний венчурний капітал (ІВК) «ІВК створює енергоінформаційну систему синергетичної  взаємодії на всіх рівнях інноваційної діяльності», а тому може стати базовим елементом національної інноваційної системи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: