перейти на сайт>>

Взаємодія правоохоронних органів з іншими суб’єктами з метою забезпечення фінансової безпеки України

ID роботи: 5794
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Фінансова безпека України та особливості її забезпечення на державному рівні

1.1. Система  забезпечення фінансової безпеки України: загальна характеристика

1.2. Державні органи - елементи системи фінансової  безпеки та напрямки їх діяльності

Розділ 2

Особливості взаємодії правоохоронних органів з іншими суб’єктами з метою забезпечення фінансової безпеки України

2.1. Поняття та  види взаємодії правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансової безпеки країни

2.2. Напрямки взаємодії у процесі забезпечення фінансової безпеки України

Висновок

Список літературиВисновок:

Становлення та розвиток суспільних відносин в умовах незале­жної, правової, демократичної держави супроводжується безпере­рвним розвитком і подальшим удосконаленням управлінських процесів у різних сферах життєдіяльності громадянського суспіль­ства. На тлі нових економічних відносин різко зросла і неухильно прогресує кількість протиправних посягань у сфері економіки. У цьому контексті особливої ваги набувають питання, пов’язані з діяльністю державних органів у сфері запобігання та протидії еко­номічній злочинності. Одним із центральних органів у вирішенні цих справ є Державна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ МВС України).

Але досягнення означеної мети можливе лише за умов спільної діяльності різних правоохоронних підрозділів, повноваження, організація та форми діяльності яких у деяких випадках суттєво відрізняються. Тому взаємодія правоохоронних органів між собою та з органами фінансового контролю завжди відігравала важливу роль у забезпеченні економічної безпеки держави. Шляхом об’єднання зусиль правоохоронних і контрольних органів підвищу­ється результативність, ефективність і дієвість контрольної діяль­ності у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

Під  взаємодією з право­охоронними та контролюючими органами необхідно розуміти вре­гульовану переважно адміністративно-правовими нормами, пого­джену за метою, часом та місцем діяльність організаційно самостійних суб’єктів, спрямовану на забезпечення якісного та ефективного виконання покладених на них завдань щодо забезпе­чення економічної безпеки України.

Як відомо, основу взаємодії складає обов’язок відповідних пра­воохоронних органів на основі закону брати участь у розкритті злочинів із виділенням для нього необхідних, специфічних для ко­жного органу джерел інформації, сил і засобів. Найчастіше це реа­лізується шляхом проведення спільних дій, спільного планування заходів з виявлення та розкриття злочинів, проведення спільного обговорення результатів діяльності на нарадах тощо. Таким чином, має реалізовуватись спільна мета боротьби з економічними право­порушеннями через правильне використання наявних сил і засобів різних підрозділів і служб.

Обов’язковою   умовою успішного попередження та виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів є налагоджена координація і взаємодія діяльності між суб’єктами державними та правоохоронними органами, до завдань яких це віднесено. На сьогодні цих структур утворено достатньо (Національний банк України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України тощо), але провідне місце серед них посідає Держфінмоніторинг України. Саме на цей контролюючий орган, виходячи з його компетенції, покладені завдання щодо забезпечення належної координації між суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу, іншими державними та правоохоронними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Отже, взаємодія як правоохоронних, так і контролюючих орга­нів в Україні у сфері боротьби з економічною злочинністю має ве­лике значення, оскільки досягнення означеної мети можливе лише завдяки спільній діяльності різних державних органів, повнова­ження, організація та форми діяльності яких у деяких випадках суттєво відрізняються.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: