перейти на сайт>>

Взаємодія слідчого з органами дізнання: проблеми теорії і практики

ID роботи: 7695
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розслідування злочинів

1.1. Поняття та сутність  взаємодії слідчого з органами дізнання під час розслідування злочинів

1.2. Мета та принципи взаємодії слідчого та органу дізнання

2. Взаємодія  слідчого з органами дізнання під час розслідування злочину

2.1. Організація та основні форми взаємодії слідчого з органами дізнання

2.2. Організація взаємодії у формі слідчо-оператичної групи

2.3. Проблеми організації взаємодії слідчого з органами дізнання на сучасному етапі

Висновки

Список літературиВисновок:

У діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів часто виникає необхідність взаємодії оперативних та слідчих підрозділів. Хоча поняття такої взаємодії законодавчо не закріплено, спільна погоджена діяльність перерахованих суб’єктів регламентується відомчими інструкціями.

Проаналізувавши різні визначення взаємодії, ми виділили загальні риси, що характеризують взаємодію слідчого з оперативно-розшуковим органами – визначеність, визначеність нормативно-правовими актами, узгодженість, довіра та інше.

Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів полягає в їхній погодженій діяльності по забезпеченню успішного розкриття і розслідування злочинів, здійснюваній кожною зі сторін у рамках своєї компетенції властивими їй силами і методами. Добре налагоджена і раціональна взаємодія слідчих та оперативних підрозділів (боротьби з організованою злочинністю ) служить однією з важливих умов, що забезпечують успішне розкриття і розслідування злочинів. Відомо, що слідчі та оперативно-розшукові підрозділи мають специфічні, тільки їм властивими сили і методи розкриття злочинів, тому надзвичайно важливо, щоб ці можливості були використані не розрізнено, а в комплексі.

Ефективність взаємодії слідства й операти­вних підрозділів досягається дотриманням основних принципів (що в літературі іноді називаються умовами), під якими розуміється система основних правових положень, уста­новок і ідей, що відбиває закономірності вза­ємовідносин між слідчими й оперативними підрозділами.

Взаємодія у сфері протидії злочинності на практиці складна й багатогранна. Крім єдиної цілі, яка є головною в організації взає­модії, необхідно враховувати і ряд інших критеріїв: характер зв’язків слідчих, оперативних та інших підрозділів між собою; строки здійснення спільних заходів; функції взаємодіючих слідчих і оперативних підрозділів; стосунок до системи органів, здійснюю­чих оперативно-розшукову діяльність; ступінь конспірації; етапи здійснення спільних слідчих та оперативно-розшукових заходів; суб’єкти взаємодії; форми взаємного інформаційного обміну.

Поєднання слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами має важливе значення для розслідування кримінальних справ, для якості проведення слідчих дій і нарешті для надання доказової інформації для справедливого вирішення справи.

Отже, взаємодія слідчого з оперативними працівниками під час збору інформації про особу, що вчинила злочин – це така, що ґрунтується на законі, спільна, узгоджена діяльність слідчого і оперативного працівника, у процесі якої із застосуванням оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних заходів досягається швидке і повне розкриття злочинів.

Підсумовуючи викладене зазначимо, що лише при правильній правовій, організаційній і тактичній взаємодії органів слідства і діз­нання можна успішно виконати завдання кримінального судочинства (ст. 2 КПК України) щодо охорони прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у кримінальній справі, а також швидкого і повного розкриття зазначених злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до від­повідальності і жоден невинний не був покараний.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: