перейти на сайт>>

Вивчення понять з теорії літератури у 8-9 класах

ID роботи: 6752
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття з теорії літератури та їх роль у літературній освіті учнів 8-9 класів

1.1. Мета та завдання літературної освіти у 8-9 класах загальноосвітньої школи

1.2. Значення формування в учнів понять  з теорії літератури у процесі вивчення курсу світової літератури

Розділ 2. Особливості вивчення понять з теорії літератури у 8-9 класах загальноосвітньої школи

2.1. Методичні аспекти та принципи вивчення теоретико-літературних понять у 8-9 класах

2.2. Поглиблення знань з понять теорії літератури у 8-9 класах

Висновки

ЛітератураВисновок:

Вивчення зарубіжної літератури у сучасному світі постійно знаходиться у центрі уваги національних освітніх програм. Їхній статус у значній мірі визначає активізацію політичного, суспільного, культурного життя, а також   характеризується формуванням «літературознавчому смаку епохи» у методологічному аспекті.

Домінуюча роль у цьому процесі належить зарубіжній літературі, яка все дедалі більше визначається як засіб міжкультурного спілкування.

Зарубіжна література з феноменом історичного розвитку, викладання якої проходить при певних умовах і підкоряється певним методологічним закономірностям.

Опанування учнями теоретико-літературних понять – одна з важливих ланок літературної освіти. Без цього неможливе свідоме вивчення предмета.

Засвоєння теоретико-літературних знань у 8-9 класах здебільшого є підрядним до вивчення твору й зумовлюється його образним складом. 

Результативність методики формування літературознавчих понять значною мірою залежить від правильного вибору методів, прийомів, видів навчальної діяльності, які сприяють активізації навчального процесу й створенню відповідної мотивації.

У процесі опанування понять з теорії літератури на вчителя чекають дві проблеми.

Перша – суто літературознавча. Більшість літературознавчих понять по-різному трактуються у словниках і довідниках, немає їх усталених визначень, певних характеристик. Звідси чимало нарікань учителів на стан нашої літературознавчої науки. Мовляв, що ж то за науковці, якщо вони не можуть дати навіть точного визначення термінів.

Друга проблема – суто методична. Як зробити, щоб вивчення цих понять стало органічним у структурі уроку? Як зробити їх зрозумілими для учнів? Як спонукати їх не просто визубрювати ті чи ті визначення, а глибоко розуміти їх, застосовувати набуті знання на практиці? Як пояснити поняття з теорії літератури доступною й зрозумілою для школярів мовою? Усі ці питання кожен з учителів щодня вирішує самостійно. А крім них, існують і загально-педагогічні питання, і специфічні підходи щодо вивчення теоретичних понять у курсі «Світова література».

Таким чином, оволодіваючи арсеналом теоретико-літературних відомостей і привчаючись самостійно пояснювати за їх допомогою прочитане, учень зростає як кваліфікований, компетентний читач, який вільно сприймає завдання вчителя, пов’язані з аналізом твору, реалізується у власній художній творчості. У формуванні теоретико-літературних понять повинна бути чітка, добре продумана наукова система роботи вчителя-словесника, яка забезпечить успішне оволодіння аналізом художнього твору учнями, сприйняття художнього твору на належному рівні, реалізацію мети вивчення української літератури, зазначеної у чинній Програмі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: