перейти на сайт>>

Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу та їх оптимізація

ID роботи: 886
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Загальні засади формування та функціонування системи соціального захисту населення України
1.1. Характеристика та склад видатків на соціальну сферу
1.2. Нормативно-законодавча база системи соціального захисту
1.3. Характеристика джерел фінансового забезпечення соціальних гарантій
Розділ
Аналіз видатків бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
2.1. Особливості формування видатків державного бюджету на соціальну сферу в Україні
2.2. Дослідження структури видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення
2.3. Прожитковий мінімум як стандарти якості життя населення в соціальних умовах ринкової економіки
Розділ
Перспективи реформування системи соціального захисту та соціального забезпечення в Україні
3.1. Передумови формування нової моделі соціальної політики
3.2. Пріоритетні напрямки реформування соціальної політики
3.3. Вдосконалення порядку кошторисного планування і фінансування установ та організацій
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

На державу покладено велику масу обов’язків, необхідних для виконання нею своїх функцій, що забезпечують нормальну життєдіяльність суспільства. Такими функціями є забезпечення соціальної, економічної, енергетичної безпеки населення. Це обумовлено нерівними можливостями кожного окремо взятого члена суспільства в плані забезпечення життєвими благами, як матеріальними так і духовними в мінімально необхідному обсязі для нормального життєвого рівня.

Головна мета соціальної політики в умовах ринкової економіки – зняти всі обмеження на шляху вільної економічної діяльності, дати можливість кожному працівникові, кожному трудовому колективу одержувати дохід відповідно до реального внеску в збільшення суспільного багатства, задоволення потреб суспільства та населення. За цих умов повинно відбуватися відродження людської гідності, віри в свої сили і соціальну справедливість, у свою спроможність досягти кращого життя.

Першочерговою і найважливішою складовою соціальної політики є соціальний захист населення. Право на соціальний захист громадян закріплене у ст. 46 Конституції України: громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника чи безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Соціальний захист - система матеріального забезпечення і обслуговування громадян на випадок старості, інвалідності, хвороби, в разі втрати годувальника та в інших установлених законодавством випадках.

Аналіз соціально-економічних процесів, які відбуваються в нашій країні переконливо доводить необхідність спеціальних законодавчих та організаційних заходів по соціальному захисту та підтримці населення. Інакше в умовах ринкової економіки можливі важкі наслідки, зокрема відносне, а іноді й абсолютне зниження життєвого рівня окремих верств населення.

Головна проблема, яка сьогодні стоїть перед суспільством, - стабілізація економіки і забезпечення її зростання. Однак без виділення відповідних коштів її неможливо розв'язати. В умовах обмеженості фінансових ресурсів держава повинна раціонально та ефективно використовувати державні кошти. У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за рахунок раціональної структури видатків.

Фінансове забезпечення повинно включати такі джерела: бюджетне фінансування; фінансові ресурси підприємств, спонсорство, меценатство, благодійництво, страхування; кредитування: плату за послуги.

На сьогодні система фінансового забезпечення соціального розвитку в Україні перебуває на стадії свого становлення, тому актуальними є питання активного використання кожного із вказаних джерел, їх оптимізації, що зменшить навантаження на бюджет і сприятиме нормальному забезпеченню діяльності об'єктів соціальної сфери. Це дасть змогу зберегти і підвищити життєвий рівень населення, ступінь його освіченості, а в цілому - підвищити науковий потенціал держави.

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: на сучасному етапі проведення соціальної реформи найважливішим є впровадження її в життя, реалізація на практиці тих переваг, принципів, які концептуально закладені в побудову нової системи соціального захисту. Успішна реалізація цього етапу залежить від розв'язання ряду невишішенних проблем, пов'язаних з удосконаленням законодавчої бази, системи оподаткування, фінансової стабільності соціальної системи.

Надзвичайно важливою проблемою є забезпечення довгострокової стабільності системи соціального страхування. Фінансова стабільність системи соціального захисту залежить від ряду факторів: конкретного стану розвитку економіки, рівня соціальних податків, тобто тарифів страхових внесків або нарахування на фонд оплати праці, демографічного навантаження на працюючу частину населення, співвідношення середньомісячного розміру пенсії до середньомісячного розміру заробітної плати, наявності коштів та ін.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: