перейти на сайт>>

Використання документних фондів в умовах сьогодення

ID роботи: 2336
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти проблеми дослідження
1.1 Документні фонди: поняття, сутність
1.2 Види документних фондів: порівняльний аналіз
Розділ 2 практичні аспекти дослідження
2.1 Загальні норми користування документ ними фондами
2.2 Особливості користування документними фондами в умовах бібліотек
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

У всіх країнах з розвиненою інформаційною інфраструктурою з метою створення електронних бібліотек проводяться відповідні роботи. Як правило, їх започатковують невеликі групи аматорів, але через кілька років їхня діяльність набуває статусу національних програм і міжнародних проектів. До проблеми формування ресурсів електронних бібліотек у таких державах залучаються кошти різних фондів, державних закладів, приватних компаній і окремих осіб, благодійних організацій.

Однак роботи зі створення електронних сховищ інформації, незважаючи на певні результати, не мають системності, не забезпечують комплексного вирішення завдань правового, організаційного й технологічного характеру. Тимчасом це конче необхідно для розв’язання в цілому проблеми побудови електронних бібліотек і, зокрема, інфраструктури для забезпечення кумуляції, зберігання та ефективного використання електронних IР. Тому принципово важливо вже на початковій стадії вирішення вищезгаданого питання в Україні застосувати методологію системного підходу (СП).

Для подальшого вдосконалення роботи в системі формування документальних фондів необхідно:

на державному рівні створити для бібліотек економічні, правові, технологічні і технічні умови для формування фондів, повністю ліквідувати систему тендерної закупівлі літератури;

всім рівням бібліотек забезпечити доступ до інформаційних ресурсів в режимі ON-LINE, активізувати книгообмін, знизивши ціну на пересилку видань для бібліотек, мікрокопіювання як обов’язкове.

І якщо в країні не зміняться відношення і погляд на культуру і бібліотеки, щоб усі прийняті закони з бібліотечної і інформаційної справи не були тільки декларацією, то і надалі будуть виникати ще більш складніші проблеми.

У розвинених країнах інформація являє собою важливий об’єкт виробничої діяльності та споживання, оскільки значною мірою впливає на напрями й результати прогресу в науковій, технічній, економічній, культурній та інших сферах суспільства.

Водночас величезні обсяги вже накопиченої інформації, стрімке кількісне зростання, гетерогенний характер зберігання та розповсюдження (текст, графіка тощо), відсутність уніфікованого доступу зумовлюють суттєві проблеми на шляху її ефективного використання.

Усвідомлення вказаного, якісні зміни в галузі розвитку сучасних інформаційних технологій й засобів передачі даних привели до необхідності пошуку нових підходів щодо розв’язання проблем створення сховищ інформаційних ресурсів, їх організації, методів і засобів доступу до них членів суспільства. В узагальненому вигляді такі підходи сьогодні трактуються як побудова електронних бібліотек. Замість традиційного інформаційного обслуговування на паперових носіях іде забезпечення користувачів, що базується на електронному наданні різнорідної інформації, котра оперативно доступна по глобальних комп’ютерних мережах незалежно від часу звернення до неї та місцезнаходження користувача.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: