перейти на сайт>>

Використання текстових технологій у вивченні літературного процесу в загальноосвітній школі

ID роботи: 1472
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. теоретичні аспекти дослідження Використання текстових технологій
1.1. Використання тестових технологій – нагальна вимога часу
1.2. Дослідження ефективності використання тестів у світовій педагогічній практиці
Розділ 2. методологічні аспекти Використання текстових технологій у вивченні літературного процесу в загальноосвітній школі
2.1. Особливості використання тестових технологій у навчальному процесі
2.2. Методика використання текстових технологій у вивченні літературного процесу в загальноосвітній школі
Висновок
Використана література
ДодаткиВисновок:

Таким чином, у курсовій роботі проаналізовано необхідність впровадження тестових технологій, що значно розповсюдилися протягом останніх років, і які не можуть розвиватися відокремлено від інших педагогічних технологій.
Завдання в тестовій формі - це, власне, те, з чим учитель має справу під час поточного чи тематичного контролю. Воно відповідає певній формі (завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності тощо), але не пройшло перевірки статистичними й математичними методами.
Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися й перевірятися з використанням комп'ютерної техніки, потребують невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для інших видів роботи па уроці. Також вони дозволяють учителеві динамічно визначити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу й уміння його застосовувати на практиці та відповідно корегувати цей рівень. Як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності й неповноту у формулюванні певних тверджень. А найголовніше - саме за їхньою допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів (рівень їхніх знань з предмета, сформованість у них відповідних умінь і навичок) значно об'єктивується й убезпечується від суб'єктивної думки вчителя, забезпечують для кожного з учасників освітнього процесу реально рівні умови під час контролю результатів навчання.
Тестові завдання однаковою мірою надаються до використання під час здійснення поточного, тематичного та підсумкового (зокрема й незалежного зовнішнього оцінювання) контролю, можуть пропонуватися учням із різними навчальними можливостями, тобто передбачати градацію завдань за ступенем складності, мати творче спрямування. Переваги тестування над традиційними формами контролю навчальних досягнень учнів полягають також у тому, що за їхньою допомогою знімається емоційна напруженість дітей, характерна для проведення контрольних робіт, контроль здійснюється у формі, яка створює відчуття комфорту й розвиває позитивну налаштованість школярів щодо нього.
Таким чином, розповсюдження ідей сучасних педагогічних технологій навчання на дидактичні тести, безперечно, дозволить підвищити якість навчання; надасть можливість студенту контролювати здобуті знання з усіх видів занять та дисциплін, що вивчаються.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: