перейти на сайт>>

Використання технології диференційованого навчання під час вивчення української літератури в загальноосвітній школі

ID роботи: 1436
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Сутність, способи та дидактичні можливості диференціації навчання
1.1. Основні поняття та суть диференційованого навчання
1.2. Дидактичні можливості диференціації змісту освіти
1.3. Модель диференційованого навчання
2. Шляхи здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі вивчення літератури
2.1. Диференційоване навчання на уроках літератури
2.2. Форми й методи роботи у процесі використання диференційованої технології навчання
2.3. Особливості роботи зі здібними дітьми на уроках української літератури
Висновок
Використана літератураВисновок:

Реалізація ідей особистісно зорієнтованого навчання потребує глибокої індивідуальності навчальної діяльності учнів. Це зумовлює необхідність систематичного застосування диференційованих завдань. Тому диференціація повинна тісно пов'язуватися з новими технологіями навчання оскільки діти мають різні навчальні можливості, і вчити всіх однаково неможливо.
В основу сучасної системи навчання покладений рівневий підхід і технологія рівневої диференціації як сукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси
Диференційований підхід до визначення змісту освіти має бути обов’язковим принципом функціонування початкової школи [30;с. 185]. Його реалізація в сучасній школі має на меті формування творчої особистості як умови і результату повноцінного процесу навчання, що забезпечується на основі застосування зовнішньої і внутрішньої диференціації.
Переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості передбачає індивідуально-диференційований підхід, згідно з котрим у центрі процесу навчання знаходиться особистість учня, формування якої на уроках літератури має спрямовуватися засобами словесного мистецтва та педагогічної майстерності.
Рівнева диференціація навчання є запорукою розвитку дітей з різними здібностями й інтересами.
Навчальне середовище в умовах використання диференційованої технології повинно включати:
використання навчального матеріалу різного змісту, виду та форми;
надання учню свободи вибору засобів виконання навчального завдання (для зняття емоційного напруження, страху помилитись);
використання нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять із метою активізації діяльності;
створення умов для творчості в самостійній та колективній діяльності;
постійний аналіз і оцінка з боку викладача індивідуальних способів навчальної роботи, що дає учню можливість розповісти, як він організував свою роботу, яким методом користувався, що сподобалось, удалось тощо;
особлива підготовка вчителя до систематичного здійснення такої роботи на уроці, індивідуальному занятті;
розробка та використання індивідуальних програм, що моделюють дослідницьке мислення;
організація занять у малих групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, навчального спілкування, «мозкового штурму», «круглих столів», інсценування драматичних уривків, дискусій, творчих індивідуальних проектів і навчально-ознайомчої практики.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: