перейти на сайт>>

Використання фразеологізмів на уроках української мови

ID роботи: 1402
Тип роботи:
Об'єм: 26 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні аспекти використання фразеологізмів на уроках української мови
1.1. Фразеологізми як особливий вид лексики
1.2. Організація роботи з фразеологізмами на уроках української мови
Розділ
Практика використання фразеологізмів у процесі вивчення української мови
2.1. Аналіз шкільних програм, підручників та методичних посібників
2.2. Використання фразеологізмів на уроках української мови у 5-11 класах
2.3. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок старшокласників з теми „Фразеологія”
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Знання лексики і фразеології рідної мови сприяє формуванню активної духовно багатої особистості, яка повинна не лише знати теоретичні відомості про лексико-фразеологічні одиниці рідної мови, а й уміти правильно, доречно й точно використовувати їх у власному мовленні. Учитель-словесник повинен навчити учнів бездоганно володіти всіма багатствами рідної мови, у першу чергу – лексичними та фразеологічними. А для цього він сам повинен знати усі мовні засоби, володіти ними не лише на уроках української мови, а й у процесі повсякденного спілкування, особливо з учнями в позаурочний час, бо мова вивчається передусім на уроках української мови, а мовлення, крім того, розвивається і вдосконалюється ще й у процесі повсякденного спілкування.
Слово і фразеологізм, які самі по собі виконують номінативну функцію, у процесі мовленнєвої комунікації служать для забезпечення потреб спілкування – без знання цих одиниць спілкування неможливе. Слово і фразеологізм варто розглядати в тексті, який виступає основною одиницею мовлення; саме текст допомагає зрозуміти роль лексичних та фразеологічних засобів; у тексті, зокрема в реченні, слово і фразеологізм розкривають свої функціональні властивості. Проведення такої роботи з лексичними і фразеологічними одиницями вимагає поєднання системно-описового і функційно-комунікативного підходів. Адже саме розуміння теоретичних аспектів слова і фразеологізму сприяє формуванню мовленнєвих, лексикологічних і фразеологічних умінь, створює передумови для роботи над збагаченням словникового запасу учнів, оволодіння лексико-стилістичними нормами.
Також важливо враховувати вік дитини. Завдання, які вчитель дає учням у 5 класі істотно відрізняються від завдань, які пропонуються у старших класах. Відрізняються не лише завдання, але й самі фразеологізми: в старших класах діти мають значно багатший словниковий запас, і тому фразеологізми повинні бути набагато глибшими за змістом.
Аналіз шкільного курсу показав, що під час вивчення «Фразеології» не приділяється увага формуванню стилістичних вмінь. Тому ця тема дуже актуальна в шкільній практиці. Навіть в «Програмі з рідної мови» не висуваються вимоги поєднання фразеології і стилістики. У шкільних підручниках з «Рідної мови» немає вправ, у яких аналізувалась би стилістична маркованість фразеологічних одиниць.
Вивчення фразеологічних одиниць як мовних засобів, необхідних для мовленнєвої реалізації, повинно включати не лише ознайомлення учнів з їх граматичною структурою, а й осмислення їх стилістичної й експресивної диференціації, уміння визначати смислове навантаження сталих сполук залежно від умов їх функціонування.
Вирішити ці завдання неможливо без належної уваги до системної організації та її особливостей як самої фразеології, так і мови в цілому.
Крім цього, методично правильно поставлена робота над засвоєнням полісемії фразеологічних зворотів розширює синонімічні ряди стійких словосполучень, удосконалює механізм добору антонімів.
Стилістична робота, яку вчитель проводить систематично, спонукає учнів вдумливо ставитись до відбору слів, бути уважнішими до оформлення своїх думок усно чи на письмі, розвиває мовне чуття.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: