перейти на сайт>>

Виробництво у справі досудового розгляду

ID роботи: 786
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду
1.1. Характерні ознаки та поняття стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
1.2. Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
Розділ 2. Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду
2.1. Загальна характеристика процесуальної форми стадії підготовки цивільної справи до судового розгляду
2.2. Зміст стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
Розділ 3. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства україни до європейських стандартів судочинства
Висновок
Використана літератураВисновок:

На підставі вищевикладеного можна зробити такі висновки:

1. Орієнтація на досягнення найближчої процесуальної мети дозволяє віднести ту чи іншу сукупність процесуальних дій до змісту конкретної процесуальної стадії. Підготовка цивільних справ до судового розгляду має власну процесуальну мету, яка обумовлена причинами та передумовами виникнення стадії та загальною (кінцевою) метою цивільного судочинства.

Мета стадії підготовки носить проміжний характер, і спрямована на створення умов для досягнення кінцевої мети цивільного судочинства.

Мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду досягається діяльністю не тільки суду, але й інших учасників процесу (сторін, третіх осіб тощо).

Підготовка цивільних справ до судового розгляду є окремою самостійною стадією в кожному з видів процесуальних проваджень. Кожна з цих стадій має окрему процесуальну мету яка хоча і зорієнтована на забезпечення умов правильного та своєчасного розгляду та вирішення цивільної справи, проте має свої особливості, обумовлені специфікою відповідного провадження.

Метою стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду є забезпечення судом та іншими учасниками процесу умов для правильного та своєчасного розгляду справи у відповідному провадженні.

Чітке визначення мети стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду дозволить не тільки виокремити дану стадію серед інших структурних елементів цивільного процесу, але й визначити її сутність, зміст та межі. Разом з тим, результати проведеного дослідження дозволяють розкрити комплекс проблемних питань, які потребують подальшого вирішення. Зокрема серед них можна виділити такі: окреслення напрямків удосконалення чинного процесуального законодавства щодо закріплення порядку проведення підготовки в справі, процесуального оформлення її меж, визначення сутності та значення завдань даної стадії. Ці питання можуть і повинні стати предметом подальших досліджень, оскільки їх вирішення створить підґрунтя для розробки найбільш оптимальної та ефективної процедури підготовки цивільних справ до судового розгляду і, відповідно, до підвищення ефективності правосуддя в цілому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: