перейти на сайт>>

Виручка від реалізації – основне джерело доходів підприємства.

ID роботи: 2680
Тип роботи:
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Характеристика грошових надходжень підприємства
3. Формування виручки від реалізації, як основного джерела доходу
4. Оцінка взаємозвязку виручки, витрат та прибутку підприємства
5. Висновки за результатами проведеного аналізу та шляхи оптимізації і підвищення обсягу виручки від реалізації
ЛітератураВисновок:

Отже, виручка від реалізації продукції, робіт, послуг – основне джерело відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому підсумку позначається ні фінансовому результатів діяльності підприємства.

На основі аналізу резерву збільшення прибутку ТОВ «СВ-Продукт», проведеного в попередньому пункті даного розділу, можемо зробити висновки про те, що на даному підприємстві існують наступні резерви збільшення прибутку:

- збільшення об'єму виробництва і реалізації продукції, що випускається;

- зниження собівартості продукції, що випускається;

- підвищення якості продукції, що випускається.

Також нам представляється необхідним зробити ряд пропозицій по поліпшенню фінансових результатів ТОВ «СВ-Продукт» які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:

- розглянути і усунути причини виникнення перевитрат фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати;

- удосконалити управління підприємством, а саме:

- виділити у складі структурних підрозділів і структурних одиниць підприємства центри витрат і центри відповідальності;

- упровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності, центрів витрат і окремих груп товарної продукції;

- підвищити у складі реалізації питомої ваги дрібнооптової продукції;

- здійснювати своєчасне зниження ціни виробів, що втратили первинну якість;

- здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;

- удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;

- здійснювати систематичний контроль за роботою устаткування і проводити своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;

- при введенні в експлуатацію нового устаткування надавати достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використовування устаткування і недопущення його поломки через низьку кваліфікацію;

- підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці;

- розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;

- розробити і здійснити заходи, направлені на поліпшення матеріального клімату в колективі, що зрештою відобразитися на підвищенні продуктивності праці;

- здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини і готової продукції.

Загальна стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, використання матеріально-технічної бази та виконання його головної цілі – отримання прибутку за рахунок максимального задоволення потреб споживачів.

Стратегія підприємства повинна бути розроблена так, щоб плани були надто гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснювати модифікацію та переорієнтацію.

Діяльність підприємства на ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних завдань, які забезпечать ефективну роботу, прибутковість, виживання та конкурентоспроможність на ринку.

В умовах ринкового господарювання ТОВ «СВ-Продукт» повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу перспективу, а також дивитися і в майбутнє для того, щоб виконувати свою головну місію. Керівництво підприємства вважає, що правильно вибрана стратегія діяльності – це запорука успіху в майбутньому. Приймаючи обґрунтовані та систематизовані планові рішення, знаючи зовнішнє середовище, яке може вплинути на діяльність підприємства, підприємство зменшує ризик в конкуренції на ринку.

Від надходження виручки залежить стійкість фінансового стану підприємства, стан його оборотних засобів, своєчасність розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами, банками, постачальниками підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: