перейти на сайт>>

Виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку

ID роботи: 5993
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичний аналіз наукових підходів щодо виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку

1.1.Культура поведінки та її роль у вихованні дітей старшого дошкільного віку

1.2.Характеристика основних елементів культури поведінки дошкільників

1.3. Методологічні аспекти формування культури поведінки дошкільників

Розділ ІІ. Розробка програми формування культури поведінки старших дошкільників та оцінка її ефективнсоті

2.1. Діагностика рівня сформованості культури поведінки старших дошкільників

2.2. Характеристика педагогічних умов  формування культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку

2.3. Аналіз ефективності заходів з підвищення рівня  культури поведінки старших дошкільників

Висновок

ЛітератураВисновок:

Отже, у дошкільному віці, а особливо у старшому, починає інтенсивно закладатися фундамент культури поведінки.

Вивчення  теоретичних засад дослідження показало, що для формування культури поведінки старших дошкільників  необхідно створити сприятливі умови, занурити дошкільника у світ творчості, оточити необхідними художніми матеріалами, урізноманітнити його художній, естетичний, емоційно-чуттєвий досвід.

Виділені та охарактеризовані нами на основі узагальнень психолого-педагогічних досліджень компоненти культури поведінки дітей дошкільного віку дозволяють спрогнозувати їх превентивні можливості та особливості формування, оскільки важливим у розумінні механізмів виникнення негативних проявів у поведінці дошкільників є врахування проблем дитини при засвоєнні норм культурної поведінки та причин, що їх зумовлюють

Проведений у другому розділі курсової роботи експеримент з вивчення рівня сформованості культури поведінки старших дошкільників показав, що вона знаходиться на середньому рівні.

Результати проведеного експерименту дали змогу оцінити рівень сформованості культури поведінки старших дошкільників як такий, що потребує серйозного впливу і удосконалення з боку дорослих та підтвердили припущення про необхідність організації і проведення спеціальної роботи щодо її формування.

З метою формування навиків культури поведінки та підвищення рівня загальної культури нами було розроблено та апробовано координаційну програму.

Важливими психолого-педагогічними передумовами реалізації завдань виховання культури поведінки у дошкільників є:

встановлення вихователем гуманних стосунків з кожною дитиною;

співпраця з дітьми у процесі спілкування з ними;

залучення дітей до різних видів діяльності (ігрової, побутової, трудової, комунікативної, навчальної) з виховними можливостями.

Формування культури  поведінки проходить ряд стадій розвитку: від зовнішніх вимог до перетворення їх у внутрішні імперативи, у взаємодії діяльності і спілкування з дорослими і ровесниками. Важливою умовою становлення культури поведінки в дошкільника є підкріплення моральної поведінки, оцінна дія дорослого, читання та аналіз казок, бесіди з дорослими на етичну тематику, сюжетно-рольова гра, завдяки якій дитина засвоює складні моральні норми, а також цілеспрямована взаємодія сім’ї та дошкільної установи з приводу розв’язання завдань морального виховання.

 Отже, розроблена нами програма експерименту з виявлення сформованості толерантних стосунків старших дошкільників, на наш погляд, поєднала у комплекс традиційні та сучасні методи обстеження, які адаптовані до особливостей досліджуваної проблеми. Взаємодоповнюваність і різноманітність використаних методів дають підставу стверджувати, що отримані дані об’єктивні.

Результати проведеної дослідно-експериментальної роботи в експериментальних групах характеризуються високими показниками і переконливо доводять ефективність запропонованих нами педагогічних умов виховання культури поведінки старших дошкільників.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: