перейти на сайт>>

Виховання міжнаціональних відносин у студентів засобами інформаційних технологій

ID роботи: 6680
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

ВСТУП

ГЛАВА 1

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН  У СТУДЕНТІВ ВНЗ В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

1.1. Поняття, сутність культури міжнаціональних відносин та її роль у вихованні студентської молоді

1.2. Особливості виховання культури міжнаціональних відносин у студентської молоді

ГЛАВА 2

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СТУДЕНТСЬКОМУ  СЕРЕДОВИЩІ

2.1. Інформаційно-комунікаційні технології: педагогічні умови та можливості використання у вихованні культури міжнаціональних відносин студентів

2.2. Технологія використання інформаційних технологій у процесі виховання культури міжнаціональних відносин

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Сучасна освіта має сприяти тому, щоб, з одного боку, людина усвідомила своє коріння і тим самим могла визначити місце, яке вона посідає у світі, і, з іншого, – прищепити їй шанобливе ставлення до інших культур.

Полікультурність розглядається як дидактичний принцип виховання у дусі міжкультурної толерантності, культурного плюралізму, багатокультурного балансу в змісті навчального процесу. Разом з тим, сучасний етап розвитку світової цивілізації пов’язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які радикально змінюють суспільне життя. Живучи у світі високих інформаційних технологій, потребою суспільства є залучення всіх до процесу інформатизації. Потреба людини зайняти своє місце в соціумі, призводить до необхідності застосування сучасних інформаційних технологій на практиці. Уміння знаходити інформацію за найменших втрат часу – життєва необхідність суспільства, де кількість інформації протягом 5 років подвоюється.

Полікультурна вихованість студента є інтегративною характеристикою особистості, складається з його позитивного ставлення до засвоєння засобами іноземних мов професійно значущих полікультурних знань, умінь, юридичної практики міжнародної взаємодії різних суб’єктів права відповідних культур; сукупності полікультурно важливих особистісних якостей майбутнього правника (емпатійність, толерантність, комунікабельність, активність, ініціативність, креативність, гнучкість мислення, потреба в самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні, конкурентоспроможність, індивідуальність, самостійність і цілеспрямованість). Рівень успішності полікультурної особистості майбутнього юриста залежить від рівня розвитку цих якостей.

Інтернет-технології є головною рушійною силою сучасних глобалізаційних процесів, способом реалізації потенціалу сучасної людини в задоволенні своїх життєво важливих потреб, інтересів, амбіцій. Засоби інтернету відкривають широкі можливості подорожувати по країнах і континентах, спілкуватися з їхніми представниками, дають змогу кожному з нас стати культурним послом своєї власної країни, відкривають реальний доступ до світової культурної спадщини і досягнень культури в різних мовних спільнотах. Це має неабиякий вплив на освітні процеси, і ,головним чином, на формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів.

В ході навчання на основі використання ІКТ студенти  стають більш чутливими і відкриті новій культурі, вони здатні усвідомити свої стереотипи і забобони і змінити їх, вони змінюють своє неприйняття культурних відмінностей на позитивне ставлення до них, покращується характер взаємин між студентами різних національностей, відбувається зростання емпатичного і толерантного ставлення до інших культур і народів, зростає здатність усвідомлювати свою культурну ідентичність.

Використання ІКТ призводить до зростання обсягу нових знань та розвитку здатності критичного аналізу інформації, розвивається здатність ефективно взаємодіяти в віртуальної та реальної міжкультурної комунікації.

Використання новітніх інформаційних технологій  у процесі виховання міжнаціональних відносин здатне радикально змінити існуючу модель навчання. Завдяки активному впровадженню інноваційних методик та технологій стає можливим застосовувати особистісно зорієнтований підхід, скеровувати весь процес навчання на кожного окремого студента. Навчаючи основним цінностям та принципам ефективномі міжнаціональної взаємодії, викладачі цим не просто готують своїх вихованців до життя у нових умовах, але й забезпечують сталість та демократичний розвиток суспільства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: