перейти на сайт>>

Виховання політичної культури майбутніх спеціалістів засобами інформаційних технологій

ID роботи: 6883
Тип роботи:
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Патріотичне виховання студентської молоді як педагогічна проблема

1.1. Політична культура та її роль у вихованні сучасної молоді

1.2. Роль інформаційних технологій у процесі виховання політичної культури  студентів університетів в сучасних умовах

Розділ 2. Методичні аспекти виховання політичної культри студентів засобами інформаційних технологій

2.1. Умови використання інформаційних технологій у процесі виховання політичної культури

2.2. Методика використання інформаційних технологій у процесі виховання політичної культури

Розділ 3. Експериментальне дослідження  ефективності патріотичного виховання студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

3.1. Організація досліджено-експериментальної роботи щодо вивчення сформованості патріотичних почуттів студентів

3.2. Методика формування політичної культури студентів

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

В процесі формування політичної культури треба використовувати нетрадиційні форми проведення занять. Це проявляється у неформальному ставленні студентів до лекційного курсу, спецкурсів, спецсемінарів, до підготовки мультимедійних презентацій тощо. У процесі проведення телеконференцій часто виникають суперечки, бурхливе обговорення тих чи інших проблем. Значний ефект дає застосування елементів гри. Знання, які сприймаються студентами не формально, а здобуваються ними, швидше перетворюються на переконання. Таким чином, йде процес формування системи цінностей. Процес формування політичної культури передбачає також, по-перше, залучення студентів до різних засобів масової інформації з метою постійно мати політичну інформацію; по-друге, вимагає від них уміння оцінювати з наукових позицій політичні процеси і події.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій, формуючи інтереси молодого покоління, реалізують більш ефективне засвоєння необхідних знань у контексті формування політичної культури. Інформаційно-комунікаційні технологій мають багато дидактичних можливостей: високий ступінь наочності, широкий доступ до пошуку необхідних ресурсів, індивідуалізації, можливість моделювання, організацію групової роботи, забезпечення зворотнього зв’язку. У процесі виховної роботи вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених завдань. Комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.

У процесі формування політичної культури молоді педагоги використовують мережеві ресурси Інтернету, соціальні сервіси web, функціональні властивості та дидактичні можливості ІКТ – гіпертекст, інтерактивність, мобільність, комунікативність, мультимедіа, моделювання та продуктивність, на основі яких у процесі виховної роботи викладач спрямовує діяльність студентів на проведення досліджень, підготовку проектів, проведення презентацій, зйомку та монтування відеофільмів тощо, в ході чого йде процес формування, вдосконалення компетентностей, вирішуються питання виховного характеру.

Сучасна молодь перебуває в процесі професійного і громадянського становлення. Від її позитивного, оптимістичного, активного ставлення до життя залежить доля суспільно-політичних реформ, доля Української держави сьогодні та в майбутньому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: