перейти на сайт>>

Виховне значення організації предметно-ігрового середовища в дитячому закладі

ID роботи: 5989
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні підходи до організації предметно-ігрового середовища у дитячому навчальному закладі

1.1.Поняття та зміст предметно-ігрового середовища

1.2. Принципи організації предметно-ігрового середовища та основні вимоги до його організації

1.3. Особливості організації предметно-ігрового середовища у дитячому садку

Розділ 2

Практичні аспекти СТВОРЕННЯ предметно-ігрового СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

2.1. Констатуючий етап: вивчення рівня розвитку дошкільників та їх творчої уяви

2.2. Організація предметно-ігрового середовища у дитячому закладі

2.3. Контрольний етап: вивчення впливу предметно-ігрового середовища на розвиток дітей дошкільного віку

Висновки

Список літератури

Додатки

Додаток 1. Тест креативності.

Додаток 2. Результати проведення констатуючого експерименту

Додаток  3. Результати контрольного експериментуВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи було досліджено теоретичні  підходи до організації предметно-ігрового середовища у дитячому навчальному закладі. Слід зазначити, що  ДНЗ сьогодні є ідеальним полем для розгортання особистісно-орієнтованих технологій, оскільки, на відміну від школи, не орієнтований на жорстко фіксований результат, отже, за суттю, покликаний бути розвивальним та охоронним із погляду фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.

Предметно-ігрове середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. Створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку.

Правильно організоване предметно-ігрове середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. Тому створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти.

Дані елементи предметно-ігрового середовища ефективно виконують таку функцію за умови зручного, без скупчення, розміщення у доступних місцях, на достатніх площах групових приміщень, ігрових майданчиків і ділянок. Створення розвивального середовища в дошкільних навчальних закладах є важливим напрямком реформи дошкільної освіти.

У практичній частині курсової роботи були розглянуті практичні аспекти створення предметно-ігрового середовища та проведена оцінка його впливу на розвиток особистості дошкільників.

З метою визначення рівня розвитку досліджуваних була використана методика Е. Торренса «Неповні фігури», яка призначена для діагностики творчих здібностей дітей.

Дана методика, будучи, по суті «мініатюрною моделлю творчого акту» дозволяє достатньо повно вивчити особливості творчої уяви і прослідкувати специфіку цього процесу. Ця методика активізує діяльність уяви, виявляючи одну з основних його властивостей – бачення цілого раніше частин. Дитина сприймає пропоновані тест - фігури як частини, деталей яких-небудь цілісностей і добудовує, реконструює їх.

Результати констатуючого етапу показали, що рівень розвитку творчої уяви дітей знаходиться на низькому рівні, що виявилося у невеликій кількості оригінальних зображень.

Метою наступного етапу стала організація предметно-ігрового середовища та вивчення його впливу на розвиток дошкільників.

Середовище має бути джерелом збагачення дитячої діяльності. Приваблюють дітей, підказують їм творчі задуми, допомагають елементарно зорієнтуватися у ситуації вибору і викликають прагнення до змістовної зайнятості такі елементи предметно-ігрового середовища, як: відповідні віку (та у відповідності з типовим положенням) іграшки; ігрове та фізкультурне обладнання, спортивний інвентар; матеріал для дитячої праці; приладдя та матеріал для ліплення, малювання, аплікації, конструювання, дизайну; атрибути для рухливих і творчих ігор.

Результати контрольного етапу експерименту показали, що відбулися якісні зміни. Дослідження показало, що предметно-ігрове середовище може ефективно впливати на розвиток дитини-дошкільника.

Таким чином,  грамотно науково-обґрунтовано організоване середовище є джерелом всебічного, гармонійного та ефективного розвитку особистості дитини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: