перейти на сайт>>

Логістичний менеджмент і його особливості на прикладі кондитерської корпорації «ROSHEN»

ID роботи: 8480
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1.     Теоретичні основи та сутність логістичного менеджменту

1.2.     Особливості логістичного менеджменту в міжнародній компанії

1.3. Характеристика основних логістичних систем на сучасному етапі

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

2.1. Сучасні стратегії у логістичному менеджменті міжнародних компаній

2.2. Проблеми та перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні та світі

Висновки до Розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ КОНДИТЕРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ «ROSHEN»

3.1.     Аналіз особливостей логістичного менеджменту кондитерської корпорації «ROSHEN»

3.2.  Ключові логістичні інновації КК «ROSHEN»

3.3. Логістичний менеджмент як складова конкурентоспроможності КК «ROSHEN» на міжнародному ринку

Висновки до Розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Висновок:

Отже, проведений аналіз надає можливість з’ясувати особливості логістичного менеджменту  і розкрити його особливості.

Логістична система - це система, наділена адаптивними властивостями, яка виконує логістичні операції і функції, має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем, які можуть бути зворотними та складається переважно з декількох підсистем. В інших літературних джерелах, логістична система - це сукупність функціонально співвіднесених елементів, що націлені на виконання основної задачі логістики - доставки товару необхідної кількості і якості, в потрібний час і місце з мінімальними витратами. Логістична система - це динамічна, відкрита чи стохастична складна або велика система зі зворотнім зв’язком, що виконує певні логістичні функції. Як логістичну систему можна розглядати торгове, виробниче підприємство, підприємство, що надає послуги, територіально-виробничий комплекс.

Розвиток логістики означає перехід від локальних господарських систем до інтегрованих структур, що об’єднані в межах ланцюгів поставок потоками та відповідною інфраструктурою. На підставі аналізу науко­вих підходів до окреслення сутності поняття логістичної системи  приймаємо таку точку зору, що під логістичною системою розуміємо складну структуровану мікро-, мезо- або макроекономічну систему, що складається із взаємопов’язаних системою управління матеріальними та супутніми їм потоками ланок, які об’єднані спільними цілями. Саме в логістичній системі матеріальний потік трансформується, що передбачає зміну параметрів часу, місця, кількості, складу, структури і якості. Результатом логістичної системи є створення логістичного продукту або послуги. Логістична система є складною, динамічною і стохастичною системою, що складається з багатьох взаємопов’язаних елементів. Завдяки логістичним системам відбувається гармонізація інтересів всіх учасників логістичного процесу.

Логістичний менеджмент підтримує систе­мну стійкість корпорації на ринку, згладжуючи внутрішньофірмові суперечності між сферами закупівель, постачання, маркетингу, фінансів, продажу послуг й відносини з логістичними посередниками; сприяє формуванню, нарощу­ванню та розвитку потенціалу залізничної кор­порації за рахунок як внутрішньої оптимізації дій, так і зовнішньої.

Як показало проведене дослідження, зарубіжні компанії давно й успішно використовують логістичні підходи, тоді як українські підприємці роблять тільки перші кроки в цьому на­прямі, стикаючись з цілим низкою труднощів. Незважаючи на первинну ясність понять і концепцій логістики, існує проблема імплементації основних положень логістики на вітчизняних підприємствах. труднощі полягають у нестабільності економіки україни, а найбільш важливі проблеми, пов’язані з ефективним використанням логістики у вітчизняному підприємництві, можна поділити на об’єктивні й суб’єктивні. досвід зарубіжних фірм може бути використаний вітчизняними підприємствами машинобудування. для цього, у першу чергу, необхідно налагоджувати відносини з постачальниками як з партнерами та забезпечувати відповідність між кількістю постачань і потребою в них.

Практична реалізація основних функцій логістичного менеджменту була досліджена на прикладі кондитерської корпорації «ROSHEN».       

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр. Для управління роботою даного логістичного центру була обрана і впроваджена система управління складом Qguar WMS Pro.

Логістичний центр корпорації «Roshen» є універсальним інноваційним логістичним комплексом, еталонним для всіх галузей промисловості, що використовують палети для складування своєї продукції. Досвід створення в Яготині логістичного центру може бути прикладом для низки національних компаній. Він  забезпечений новіт­ньою системою управління товарними потоками Wa­rehouse Management System. Але ці складські утворення обслуговують лише свої компанії та споживачів продукції цих торгових марок.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: