перейти на сайт>>

Відтворення в перекладах життєстверджуючого ідейно-філософського змісту творів А. Сент-Екзюпері

ID роботи: 5886
Тип роботи:
Об'єм: 67 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Філософський зміст літератури ХХ століття та особливості його відтворення в перекладі

1.1. Розвиток філософських ідей у творчості письменників ХХ століття

1.2. Проблеми та особливості перекладу змісту творів ідейно-філософського характеру

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ. Аналіз філософської спрямованості та ідейно-філософського змісту творів Антуана де Сент-Екзюпери

2.1. Проблема буття та людського існування у творах  А. Сент-Екзюпері

2.2. Характеристика мовних засобів відтворення філософського змісту у творах  А. Сент-Екзюпері

Висновок до розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ. Особливості відтворення ідейно-філософського змісту творів а. сент-екзюпері у перекладі

3.1.  Засоби створення філософської  картини світу літературного твору  та особливості передачі їх у перекладі

3.2. Використання перекладацьких трансформацій у  передачі філософського змісту «Нічний політ» та «Планета людей» Антуана де Сент-Екзюпері

Висновок до розділу 3

Висновок

Список літературиВисновок:

ХХ сторіччя – час особливого зближення літератури та філософії, загострена зацікавленість обидвох «життєвим світом» людини, її автентичністю, не затіненою цивілізаційними нетрями. Філософські ідеї щораз органічніше вплітаються в тканину художніх текстів. Культ тотальності змінює культ особистості, надіндивідуальна абстракція розчиняється у життєвому світі індивіда.

Одним з найбільш глибоких і впливових течій філософської думки XX століття є філософія екзистенціалізму. 

Саме екзистенціалізм, який звів на відстані душі філософію та літературу, протиставив загалові культ одиниці, особи, персони з усіма їхніми масками, ролями, з усією їхньою багатоликістю. У ХХ ст. філософія легко і органічно вписується в простір художнього слова, поєднується з різними літературними практиками, про що засвідчує творчість Ф. Кафки, М. Пруста, Дж. Джойса, Р. Музіля, Б. Шоу, Л.-Х. Борхеса, У. Еко тощо. Мета і місія проекту такого злиття очевидна глибше та повніше осягнути сутність людського буття в світі.

В історію світової культури Антуан де Сент-Екзюпері увійшов не тільки як письменник, публіцист, громадський діяч, але і як філософ-гуманіст з дуже своєрідним світоглядом, пов’язаним, з одного боку, з корінними засадами людського існування, а з іншого, з глобальним, вселенським, космічним баченням світу. Складно сказати, чого більше в його роздумах - раціональності, екзистенціальної або космічності.

Герої  Сент-Екзюпері шукають свою сутність та сенс життя, будучи кинутим у коловорот чужого йому буття. Ці шукання приносять йому неспокій, відчай, жах.

Вони Сент-Екзюпері  завжди в чомусь суттєвому стоять вище за своє середовище. Сент-Екзюпері  наділяє кожного з них свідомістю і мисленням, які навряд чи є характерними для даного соціального середовища, – і не тому, що він не може зробити по-іншому, а тому, що не хоче.

Художній  текст – це результат авторської діяльності, відображення його свідомості як сукупності особистісних перцепцій, уявлень, понять тощо. Важливу роль у шміттівських текстах відіграє можливість «діалогу» між автором і читачем, різними текстовими формами, лексичними одиницями, часовими маркерами тощо. Різноплановість та відсутність одиничної ідентичності персонажів творів Сент-Екззюпері  втілюють принцип «хамелеона» особистості, який проявляється на фізичному, психологічному, соціальному та релігійному рівнях.

У свідомості своїх сучасників Антуан де Сент-Еезюпері залишився «садівникому пустелі життя», який турботливо і завбачливо розкриває в людині її кращі мож-ливості. Про це яскраво свідчить його художній доробок. Екзюпері, великий Принцз маленької планети Земля, вчив нас мріяти, любити добро, вибудовувати гідне лю-дини життя. Маємо бути йому вдячними за це, пам’ятаючи, що найголовнішогоочима не побачиш. Зірке лише серце.

У багатьох творах Сент-Екзюпері приділяв особливу увагу створенню концепції образу людини. Він вважав, що головне в ній - це духовність. Він називав душу людини храмом, який потрібно в собі поступово створювати. Таким чином, храмом, на думку Сент-Екзюпері можна також вважати і внутрішній світ людини, який є сумою придбаних їм духовних якостей. Такий храм кожній людині необхідно звести, зміцнювати і захищати.

Переклад творів Сент-Екзюпері - це не тільки предмет практики, а й засіб розуміння, а також предмет філософської рефлексії автора. Переклад не можливий без схожості та відмінностей культур і мов, тому що перше є основою перекладу, а за відсутності другого в ньому просто немає необхідності.

Манеру написання Сент-Екзюпері можна охарактеризувати  яка складну і за структурою, і за змістом, оскільки вона насичена різними підпорядкуваннями і стилістичними тропами. Це потребує від перекладачів досконалого володіння французькою мовою, неабиякого професійного хисту та, власне, інтерпретаторського чуття.

Що стосується стилістичних засобів репрезентації мовлення героїв у творах, автор вдається до частого застосування внутрішнього монологу та невласне-прямої мови, ніби не виключаючи власну присутність у кожному з епізодів твору, про що ще йтиме мова.

Привертає увагу також постійне звернення Сент-Екзюпері до умовного способу як засобу вираження нездійсненності задуманого.

Аналізуючи переклади творів Сент-Екзюпері на українську та російську мови, зокрема способи передачі ідейно-філософського змісту, ми приходимо до висновку, що в усіх перекладах він інтерпретований адекватно, контекстуальний зміст, в основному, збережений, за винятком структурних змін, які зумовлені значними розбіжностями французької, української та російської мов, що, в свою чергу, спричиняє різну рецепцію читачем. Всі  перекладачі передали основний задум, але застосували різні трансформації, як змістові, так і граматичні.

Отже, порівняльний аналіз творів Сент-Екзюпері і виявлення особливостей передачі ідейно-філософського змісту показує, що іноді рецепція твору призводить до переосмислення його змісту. Різні варіанти прочитання творів трансформують смислові кордону концептів. Іншомовна середа, використовувана перекладачем, несе в собі нові ментальні характеристики і перетворює зміст поеми, що передається за допомогою стилістичних особливостей письменника.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: