перейти на сайт>>

Віктимна поведінка розумово відсталих підлітків

ID роботи: 6380
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загально-психологічний аспект вивчення віктимної поведінки розумово відсталих підлітків

2. Отногенетичний аспект віктимної поведінки розумово відсталих осіб у підлітковому віці

3. Психологічні аспекти віктимної поведінки розумово відсталих підлітків

4. Програма дослідження особливостей віктимної поведінки розумово відсталих підлітків

5. Результати експериментального дослідження віктимної поведінки розумово відсталих підлітків

6. Психолого-педагогічні рекомендації щодо корекції віктивної поведінки розумово відсталих підлітків

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Проблема віктимності в підлітковому віці, зокрема, в розумово відсталих підлітків, є надзвичайно актуальною, оскільки в достатньо великої кількості підлітків (біля двох третин за результатами нашого дослідження) виявлений високий або вище норми рівень схильності к до віктимної поведінки.

Результати теоретичного аналізу літератури засвідчують, що основними особистісними детермінантами віктимності у підлітковому віці є тріада таких рис: тривожність, агресивність і навіюваність. Віктимізуючий вплив агресії полягає в відвертому активному провокуванні насильства або злочину. Віктимізуючий вплив тривожності полягає в сприйманні навколишнього середовища як невизначеного і ворожого, від якого підліток захищається способами, що не завжди мають конструктивний характер. Віктимізуючий вплив навіюваності підлітка пов’язаний з інтелектуальною недостатністю й патологічною довірою до оточуючих, що призводить до небажаних ситуацій.

Багато дітей та підлітків з розумовою відсталістю володіють віктимністю  - схильністю при певних умов ставати жертвою злочину. Під віктимною поведінкою розуміється потенційний комплекс психофізичних властивостей, який обумовлює нездатність неповнолітніх своєчасно зрозуміти спрямованість дій злочинця, їх морально - етичну сутність і соціальні наслідки та (або) виробляти і реалізовувати ефективні стратегії поведінки в значущих ситуаціях. Віктимність визначається сукупністю внутрішніх факторів (вікового, особистісного  і психопатологічного) і складається з інтелектуального і вольового компонентів. На цей феномен впливають зовнішні об'єктивні процеси, що призводять до збільшення кількості дітей та підлітків з девіантною поведінкою, що виявляються в криміногенних умовах з підвищеною концентрацією асоціальних особистостей - потенційних злочинців. При цьому віктимність підвищується в результаті девіантної поведінки дітей та підлітків, що обумовлено як психопатологічними, так і соціально-психологічними причинами.

Для вивчення особливостей віктимної поведінки використовувалася методика О. О. Андроннікова, емоційний стан підлітків вивчався за допомогою тесту Люшера.

Крім цього, методика експерименту включала аналіз  медичної документації (медичних карток і карток обстеження).

Основним завданням експерименту стало вивчення особливостей віктимної поведінки підлітків з розумовою відсталістю.

Проведене псиологічне дослідження показало, що схильність до віктімної поведінки розумово відсталих підлітків вище норми.

За результатами тестування виявлено потенційну схильність до віктимної поведінки в групах досліджуваних. У групі розумово відсталих підлітків яскраво виражена реалізована віктимність, а також у хлопців – схильність до агресивної віктимної поведінки, у дівчат – схильність до залежної і безпорадної поведінки (модель пасивної віктимної поведінки).

Схильність до агресивної віктимної поведінки часто виникає у разі поєднання агресії з некритичною поведінкою, що призводить до неадекватного оцінювання життєвих ситуацій, невиправданого ризику, зухвалості, нечутливості до небезпеки. Модель саме такої агресивної віктимної поведінки формується в осіб з дефекторною соціалізацією, недостатністю життєвого особистого досвіду, надмірною агресією, наявним високим рівнем конфліктності та тривожності. Пасивна модель віктимної поведінки частіше за все притаманна психічно незрілим особам, тим, хто має психічний інфантилізм.

Схильність до віктимної поведінки у дівчат  з розумовою відсталістю пояснюється недостатньою самостійністю та відповідальністю, підвищеною емоційною збудливістю, конформізмом, поступливістю, нерозбірливістю у знайомствах та зв’язках.

Розумово відсталі підлітки часто не усвідомлюють механізми своєї віктимізації, заперечують наявність віктимоногенних якостей, недооцінюють значущість своїх соціально-психологічних властивостей та особливостей поведінки, які сприяють формуванню особистісної віктимності.

Отримані результати слід враховувати у процесі спеціальної превентивної роботи практичного психолога системи освіти з розумово відсталими підлітками, яку доцільно здійснювати в декількох напрямках:

1) просвітницька, роз’яснювальна робота з батьками;

2) кореційна робота з підлітками, основною формою якої є поведінкова корекція, направлена на усунення дефіциту соціальних навичок; тренінг асертивності, що ініціює адекватне від реагування емоційних переживань, які часто супроводжують віктимну поведінку; а також прийоми когнітивного переструктурування неадекватних суджень і уявлень підлітка про власну особистість.

Такий підхід, як свідчить досвід, сприяє попередженню проявів віктимної поведінки в розумово відсталих підлітків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: