перейти на сайт>>

Гендерні аспекти зайнятості в Україні

ID роботи: 1155
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні підходи до вивчення тендерних аспектів ринку праці
1.1. Гендерні відносини в економічній сфері
1.2. Передумови та тенеденції формування ринку праці України у тендерному аспекті
Розділ 2. Характеристика особливостей тендерних аспектів зайнятості в україні
2.1. Ґендерний аналіз зайнятості в сучасній Україні
2.2. Проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні
Розділ 3. Розробка заходів щодо подолання генденрної нерівності на ринку праці україни
Висновок
ЛітератураВисновок:

Існує велика кількість факторів, які зумовлюють більш низький статус жінок в економічній сфері порівняно з чоловіками. Два з них є головними: проблеми з працевлаштуванням та проблеми з розподілом власності. Крім цього, жінки продовжують нести подвійне навантаження: з одного боку економічне, а з іншого – людського виробництва, що має негативні наслідки як для їх здоров’я, так і можливостей реалізацій в соціальній та економічній сферах. Як зауважує С. Айвазова, проблеми, «які яскраво проявилися в сфері праці жінок, були пов’язані багато в чому з тим, що існуюча модель їх зайнятості була сформована як відбиток з моделі чоловічої праці. В цьому випадку професійна активність жінок була погано сумісна с іншою їх функцією – матері та виховательки дітей, господарки дому, виконання якої також очікувало від них суспільство».

Сфера економіки та зайнятості, як і інші сфери соціального життя, мають багато проявів нерівності жінок та чоловіків. Проблеми з якими зіштовхуються жінки, – це фемінізація бідності та безробіття, яке має дві сторони: одна, – це офіційне, друга – латентне, скрите. В самій економіці відбуваються суттєві зміни, які пов’язані з відкриттям нових технологій виробництва, переходом суспільства від індустріального до постіндустріального. Ці тенденції розвитку за своїм змістом є глобальними, вони торкаються не тільки найбільш розвинутих країн світу, але й інших, які включаються у всесвітню економіку шляхом переймання цих нових технологій. Зі зміною економічних відносин та соціального середовища змінюється і розуміння прав людини, а також питання рівноправності чоловіків та жінок.

Рівність чоловіків і жінок на ринку праці є одним з найважливіших проявів рівноправності, що передбачає рівні права та умови праці, рівну її оплату, однакові можливості кар’єрного просування тощо.

У 1999 р. Україна підписала Європейську соціальну хартію, прийняту 18 жовтня 1961 року у Турині. Даний документ створювався як аналог Конвенції з прав людини у соціальній сфері.

Його метою було забезпечення ефективного здійснення основних соціальних прав. У 1996 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв нову редакцію Європейської соціальної хартії.

Вимог її дотримується і Україна. Серед багатьох положень вагоме місце займає стаття 20 (частина ІІ), в якій зазначається, що “з метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості та рівне ставлення при вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі Сторони зобов’язуються визнати це право і вживати відповідних заходів для забезпечення його застосування або для сприяння його застосуванню у таких галузях:

а) працевлаштування, захист від звільнення;

б) професійна орієнтація, підготовка, пере-

підготовка, перекваліфікація;

в) умови працевлаштування і праці, включа-

ючи винагороду;

г) професійний ріст, включаючи просування

по службі”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: