перейти на сайт>>

Генералізація значення в американському варіанті англійської мови

ID роботи: 5592
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Генералізація значення як тип семантичної зміни

1.1.Поняття та класифікація лексичних трансформацій

1.2. Сутність та зміст генералізації значення

Розділ ІІ. Особливості генералізації значення в американському варіанті англійської мови

2.1. Застосування прийому генералізації та його наслідки

2.2. Способи генералізації значення в американському варіанті англійської мови

2.3.  Детермінологізація й розширення значення слова в лексичній системі сучасної англійської мови

Висновки

Список літературиВисновок:

Можна зробити кілька узагальнень: семантичні зрушення представлені трьома різновидами семантичних процесів – спеціалізацією (звуженням), генералізацією (розширенням), що базуються на дедукції та індукції, та зсувом, основою якого є асоціативний механізм.

Найбільш продуктивними з основних семантичних процесів є розширення значення, звуження значення і зрушення значення, при яких на підставі певних аналогій і асоціацій відбувається перенесення значення з одного предмета на інший. Зміни в семантичній структурі нерідко стосуються складових, пов'язаних з відображенням національно-культурної своєрідності мовних одиниць. Динаміка семантичних змін може йти в напрямку розширення або генералізації значення, що пов'язано із зняттям диференційних сем, при цьому слово не сприймається як специфічне говорять на мові-реципієнті.

У більшості випадків розширення значення слова супроводжується більш високим ступенем абстракції в його новому значенні в порівнянні з більш раннім. Більшість слів з'являються в мові як певні імена для конкретних понять. Часто нове поняття ширше оригіналу, а нове значення слова розширено і узагальнено. Генералізація значення слова – це одна з найпоширеніших особливостей в історії розвитку слів.

Добрими прикладами розширення значення є слова «manuscript», «picture» і «salary». Так «manuscript» – слово, яке зараз належить до будь авторської копії, написаній чи від руки або надрукованою. Але спочатку воно мало на увазі тільки те, що написано від руки.

Всі допоміжні дієслова: «have», «be», «do», «shall», «will» – це випадки узагальнення лексичного значення, так як вони розвинули граматичне значення: коли вони використовуються в якості допоміжних дієслів, вони позбавлені їх лексичного значення, яке вони мають, коли вживаються як смислових або модальних дієслів. Приклад для порівняння: «I have several books by this writer» and «I have read some books by this author». У першому реченні, дієслово «have» має значення «possess», у другому реченні він не має ніякого лексичного значення, його граматичне значення – сформувати Present Perfect.

У всіх цих випадках значення слова стає більш узагальненим в ході часу.

Таким чином, семантичні зміни, що відбуваються всередині слова, відіграють істотну роль у розвитку всієї лексичної системи. Вони зумовлені перш за все розвитком нових значень слова, з якими тісно пов'язане семантичне оновлення всього слова в цілому, а також зміна кількісного обсягу позначаються словом ознак предмета (розширення або звуження значення).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: