перейти на сайт>>

Географія науки України

ID роботи: 4039
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Науково-технічний потенціал України та характеристика його складових частин.

1.1. Організаційна структура наукових досліджень в Україні

1.2. Національна Академія наук України як центр фундаментальних досліджень.

1.3. Характеристика факторів формування наукового потенціалу в Україні

Розділ ІІ. Територіальна організація наукового потенціалу в Україні

2.1. Передумови формування та розміщення наукового комплексу України

2.1. Географія наукового потенціалу України

2.2. Функціонально-територіальна структура наукового потенціалу України

Розділ ІІ. Проблеми та перспективи розвитку наукового комплексу України

3.1. Проблеми наукової галузі України

3.2. Перспективи розвитку науки України

Висновки

ЛітератураВисновок:

В умовах економічної кризи в нашій державі українська наука зазнала великих втрат внаслідок від'їзду за кордон багатьох висококваліфікованих наукових працівників через незадовільне фінансове забезпечення наукових досліджень, низьку оплату праці тощо. Втрачають свої позиції навіть провідні наукові колективи, руйнується їх матеріально-технічна база.

На сучасному етапі формування ринкових відносин необхідним є адаптація наукового потенціалу та адекватна реакція на зміни, що відбуваються в суспільстві взагалі та в національній економіці. Результатом такої реакції повинні стати процеси формування сучасних вимог якості наукової діяльності.

Для збереження та подальшого розвитку наукового потенціалу України треба докорінно поліпшити фінансування і матеріально-технічне постачання наукових закладів. Необхідно підняти престиж науковців. законодавче визначити статус ученого. Все це сприятиме підвищенню рівня ефективності загального інтелектуального потенціалу України.

Українська наука, попри всі втрати, зберегла здатність виконувати дослідження світового рівня з цілої низки актуальних напрямів. Ми маємо з чим іти в спільний науковий простір, слід тільки навчитися цінувати і розумно використовувати ці можливості. У сучасному світі, українські науковці зобов’язані бути інтегрованими в єдиний інформаційний науковий простір. Для цього все робиться з боку наукових працівників, а особливо:

розширення мережі міжнародних контактів у сфері євроатлантичної та загальноєвропейської інтеграції;

участь у міжнародних конгресах, конференціях, семінарах з питань освіти, науки та міжнародної співпраці;

розвиток і впровадження передових сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний процес підготовки молодих фахівців [2].

Важливість доступу до світових знань, інтеграції нових технологій до світового освітянського та наукового простору, від якості й строків розв`язання яких залежить головне – чи буде вітчизняна система освіти і далі займати передові позиції у світовій педагогічній науці та освітній практиці. Такий доступ до новітніх досягнень з усіх галузей академічних знань і науки забезпечується через електронні чи цифрові бібліотеки, приєднання їх до вітчизняних Електронних бібліотек України та входження до європейського єдиного інформаційного простору.

Науково-технічний прогрес в Україні й технологічний розвиток її господарства дедалі більше починає залежати від інтелектуального і розумового потенціалу та розвитку науки і техніки в інших країнах світу. Але вони найменше зацікавлені у розвитку нашої економіки, оскільки хочуть мати великий ринок збуту для своїх товарів, а тому не дуже зацікавлені у передачі найновіших своїх технологій. І хоч наша держава дедалі більше закуповує у них обладнання, технології, матеріали і "ноу-хау", значна частина їх уже не відзначається новизною.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: