перейти на сайт>>

Географія світового машинобудування

ID роботи: 2219
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. машинобудівний комплекс та його роль у світовому господарстві
1.1. Машинобудування як провідна галузь промисловості
1.2. Історія формування та фактори розміщення машинобудівної галузі
Розділ ІІ. Сучасне машинобудування у світовій економіці
2.1. Географія основних галузей машинобудування
2.2. Характеристика основних світових центрів машинобудівної галузі
Розділ ІІІ. Проблеми та песрпектив розвитку машинобудівного комплексу світу
3.1. Проблеми розвитку світового машинобудування
3.2. Тенденції розвитку машинобудівної галузі у світовому масштабі
Висновок
Використана література
ДодаткиВисновок:

Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості. Створюючи найактивнішу частину основних виробничих фондів – знаряддя праці, машинобудування істотно впливає на темпи й напрями науково-технічного прогресу в інших галузях господарства, зростання продуктивності праці, інші показники, що визначають ефективність виробництва.

Машинобудування без перебільшення можна назвати основою промислового виробництва будь-якої країни. Машинобудівний комплекс забезпечує виробництво машинами та обладнанням, а населення – предметами споживання. Важливість його стабільного розвитку для економіки визначається тим фактом, що протягом кількох століть сектор машинобудування залишається єдиним постачальником капітальних ресурсів на підприємства інших галузей. Від ступеня розвиненості машинобудування залежить стійкість і ефективність розвитку інших секторів і всієї економіки в цілому Вони формують найактивнішу частину основних виробничих фондів держави і мають достатній рівень інноваційної активності.

Машинобудування як самостійна галузь вперше сформувалося більше 200 років тому під час промислової революції у Великобританії.

В світі виділяється три регіони з найвищим рівнем розвитку машинобудування - це:

1) Північна Америка з найширшою номенклатурою продукції, великим експортним потенціалом продукції високої складності, але водночас і значними обсягами імпорту виробів низького рівня складності;

2) Західна Європа з орієнтацією на традиційні галузі (особливо верстато- й приладобудування);

3) Східна та Південно-Східна Азія з особливими досягненнями у наукомісткому машинобудуванні (Японія), побутовій електротехніці й електроніці, автомобіле- й суднобудуванні.

Загальною тенденцією є переміщення виробництва низької та середньої складності з високорозвинених постіндустріальних країн до країн «третього світу» з дешевою робочою силою (Китай, Тайвань, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни).

Точне і середнє машинобудування мають яскраво виражене тяжіння до кваліфікованих трудових ресурсів і наукових центрів (технополісів).

У високорозвинутих країнах на машинобудування припадає 1/3–2/5 і більше продукції обробної промисловості. Саме у цій сфері яскраво виявляється лідерство цих країн.

Найбільша різноманітність притаманна машинобудуванню США, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини. Вони мають усі галузі машинобудівного виробництва й безпосередньо формують світовий ринок. Найвичерпніше номенклатура машинобудівної продукції репрезентована у США; у Західній Європі це стосується ФРН, а чверть сторіччя тому до них приєдналася й Японія. Решта країн не в змозі повністю забезпечити себе цією продукцією й тому залежить від поставок зовнішнього ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: