перейти на сайт>>

Географія трудових ресурсів України

ID роботи: 4037
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
1.1. Поняття трудових ресурсів
1.2. Фактори розвитку трудових ресурсів
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
2.1. Географія трудових ресурсів України: загальна характеристика
2.2. Особливості зайнятості населення у регіонах України
3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Таким чином, географічне дослідження праці виступає однією з центральних завдань соціально-економічної географії, оскільки трудова діяльність людей визначає територіальну організацію як виробництва, так і розселення населення. На основі вивчення цих процесів в рамках географії населення і на стику з економікою праці сформувався особливий науковий напрям - географія трудових ресурсів. Перехід українського суспільства до ринкової економіки, в рамках якої робоча сила стала об'єктом купівлі-продажу потребує докорінного переосмислення не тільки цілого ряду базових понять цієї науки, але і в цілому всієї її методології та методики.

Кардинальна  зміна соціальної структури виробництва, його роздержавлення зробило неможливим використання як основного інструменту адміністративних методів управління зайнятістю населення. Ринок праці як об'єктивно існуюче утворення взаємопов'язаний з ринком товарів і послуг, капіталів, технологій і має власні внутрішні закономірності розвитку. Ринок праці України має як галузевий, так і територіальний аспекти. Галузевий аспект ринку праці представлений попитом і пропозицією на конкретні професійні навички та вміння. При цьому галузевий аспект ринку праці повинен відповідати, з одного боку, формується структурі господарства через попит на конкретні професії, а з іншого боку, вже існуючій системі професійної, підготовки кадрів і сформованої професійної структурі економічно активного населення. На етапі структурної перебудови економіки, яка переживає сучасне суспільство, така відповідність професійної структури попиту та пропозиції праці встановлюється досить складно, так як спеціалізація господарства, а, отже, і попит на професійну працю визначається перманентно, тобто безперервно в процесі вельми суперечливою інтеграції України у світову економіку.

Територіальний аспект формування ринку праці в Україні представлений міжнародним, національним (в межах держави), регіональним і локальним рівнями. На сучасному етапі структурної перебудови економіки домінує локальний рівень формування ринку праці. Це пов'язано з низькою територіальної мобільністю населення, низьким рівнем життя основної його частини, високою вартістю транспортних витрат, відсутністю розвиненого ринку нерухомості.

 Найнижча частка населення працездатного віку відмічається у регіонах, де переважає аграрна сфера зайнятості. До них належать Вінницька, Волинська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська області. Найвища частка осіб працездатного віку характерна для високоурбанізованих та індустріально розвинутих областей: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської.

 Серед областей України з високим рівнем зайнятості в промисловості виділяються Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області. Найнижча частка зайнятих у промисловості Вінницької, Волинської, Одеської, Тернопільської та Чернігівської областей. У цих областях переважають зайняті в сільському господарстві.

 Найвища зайнятість населення в невиробничій сфері в регіонах з сприятливими рекреаційними умовами: Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Інноваційний характер сучасного розвитку змінює підходи до визначення праці. Її призначенням є створення цінностей вищого порядку, ніж були спожиті у процесі діяльності. У протилежному випадку йдеться, радше, про роботу, ніж про працю.

Ринкова орієнтація трудової діяльності неминуче породжує, по-перше, суперечність між її спрямуванням на споживача (створенням справжніх цінностей) та гонитвою за прибутком. По-друге, це суперечність між цілями творчої реалізації як повнішого виявлення своїх здібностей та цілями досягнення власної конкурентоспроможності. За умов тотальної ринкової орієнтації успіх людини у суспільстві тільки у виняткових випадках залежить від майстерності та особистісних якостей, таких як щирість, порядність і чесність. Більшою мірою він залежить від того, наскільки вдало ця людина може конкурувати з іншими. При цьому суспільство втрачає багатьох потенційних та реальних науковців та митців, які могли б збагатити духовну і інтелектуальну скарбницю нації.

Усунення внутрішніх та зовнішніх причин неефективного використання трудового потенціалу потребує застосування комплексного підходу, з визначенням пріоритетності та узгодженості окремих заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: