перейти на сайт>>

Господарське право, Варіант № 15

ID роботи: 7181
Тип роботи:
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 45 грн.


Змiст:

1.     Правове становище суб’єктів  внутрішньогосподарських відносин

2. Вирішіть завдання та поясність правові підстави відповіді на запитання

Чи може бути у господарському зобов’язанні сторона одночасно і боржником і кредитором? 

3. Розв’язати тестові завдання

. Предметом регулювання ГК є:

а) господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання;

б) господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між фізичними та юридичними особами;

в) особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників;

г) особисті немайнові та майнові відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

 

2. Під господарською діяльністю у ГК розуміється:

а) діяльність учасників господарських відносин у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність;

б) діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність;

в) діяльність учасників господарських відносин у сфері суспільного виробництва, спрямована на виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру;

г) діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, що мають цінову визначеність.

 

3. Некомерційна господарська діяльність це:

а) господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та без мети одержання прибутку;

б) діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання;

в) діяльність господарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання;

г) діяльність негосподарюючих суб’єктів, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов функціонування негосподарюючих суб’єктів.

 

4. Господарсько-виробничими відносинами є:

а) відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами;

б) відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю;

в) майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності;

г) відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

 

5. Ліцензування, патентування і квотування є:

а) засобами державного регулювання господарської діяльності;

б) напрямами її господарської діяльності;

в) формами реалізації державою економічної політики;

г) принципами здійснення державної економічної політики.

 

6. Дискримінацією суб’єктів господарювання органами влади у ГК визнається:

а) заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм господарювання в будь-якій сфері господарської діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності або виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції;

б) примушування суб’єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів, першочергової реалізації товарів певним споживачам або до вступу в господарські організації та інші об’єднання;прийняття рішень про централізований розподіл товарів, який призводить до монопольного становища на ринку;

в) встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший;надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших суб’єктів господарювання, що призводить до монополізації ринку певного товару;

г) обмеження прав суб’єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців;

д) усе перелічене вище.

 

7. Підприємництво це:

а) самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється учасниками господарських відносин з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

б) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою отримання соціально-економічного результату;

в) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

г) самостійна, ініціативна, на власний ризик діяльність, що здійснюється учасниками господарських відносин з метою одержання прибутку.

 

8. Згідно з ГК суб’єктами господарювання визнаються:

а) учасники господарських відносин, які мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

б) споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;

в) споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації;

г) учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна.

 

9. Згідно з положеннями ГК підприємство це:

а) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності;

б) єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності;

в) юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками;

г) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена правоздатністю і дієздатністю та яка може бути позивачем та відповідачем у суді.

 

10. Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути:

а) унітарними та корпоративними;

б) малими, середніми, великими;

в) приватними підприємствами, підприємствами колективної власності, комунальними підприємствами, державними підприємствами;

г) приватні, державні, кооперативні.

 

11.Речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГК та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом), має назву:

а) право оперативного управління;

б) право оперативного використання;

в) право господарського відання;

г) право власності.

 

12. Господарські зобов’язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб’єктом господарювання та суб’єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов’язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку, визначаються як:

а) публічні зобов’язання суб’єктів господарювання;

б) соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання;

в) організаційно-господарські зобов’язання;

г) майново-господарські зобов’язання.

 

13. При укладенні господарського договору, згідно з положеннями ГК сторони у будь-якому разі зобов’язані погодити:

а) сторони, ціну та строк;

б) сторони, ціну та строк дії договору;

в) предмет, ціну та строк дії договору;

г) сторони, предмет і строк дії договору.

 

14. Які види господарських санкційзастосовуються у сфері господарювання:

а) відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції, кримінально-господарські санкції;

б) відшкодування збитків; цивільно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції;

в) відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції;

г) оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції, кримінально-господарські санкції.

 

15. Зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності є:

а) адміністративно-господарською санкцією;

б) оперативно-господарською санкцією;

в) цивільно-господарською санкцією;

г) штрафною санкцією.

Список літератури
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: