перейти на сайт>>

Господарське право, Варіант № 16

ID роботи: 7183
Тип роботи:
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 45 грн.


Змiст:

1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання

2. Вирішіть завдання та поясність правові підстави відповіді на запитання

Між суб’єктом господарювання та не суб’єктом господарювання – юридичною особою був укладений договір поставки за яким перший виконав зобов’язання на думку другого неналежним чином. Між сторонами з цього приводу виник спір. Дайте відповідь на наступне запитання: чи можуть застосовуватися в даному випадку норми Господарського кодексу?

3. Розв’язати тестові завдання

1.  У ГК учасниками відносин у сфері господарювання визначені:

а) суб’єкти господарювання – фізичні та юридичні особи;

б) суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадяни інших країн, особи без гомадянства, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності;

в) суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності;

г) суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією.

2. Сферу господарських відносин становлять:

а) господарсько-виробничіта внутрішньогосподарські відносини;

б) господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини;

в) господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини;

г) господарсько-виробничі, організаційно-господарські та зовнішньогосподарські відносини.

3. Господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів є:

а) господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та без мети одержання прибутку;

б) діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання;

в) діяльність господарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання;

г) діяльність господарюючих суб’єктів, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов функціонування негосподарюючих суб’єктів.

4. Організаційно-господарськими відносинами є:

а) відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами;

б) відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю;

в) майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності;

г) відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

5. Державне замовлення та державне завдання є:

а) засобами державного регулювання господарської діяльності;

б) напрямами її господарської діяльності;

в) формами реалізації державою економічної політики;

г) принципами здійснення державної економічної політики.

6. Згідно з положеннями ГК недобросовісною конкуренцією визнаються:

а) будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

б) неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання;

в) створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

г) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці;

д) усе перелічене вище.

7. Некомерційне господарювання це:

а) господарська діяльність, що здійснюється учасниками господарських відносин, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку;

б) самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку;

в) систематична господарська діяльність, що здійснюється учасниками господарських відносин, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів;

г) самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів.

8. Згідно з положеннями ГК підприємство це:

а) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності;

б) єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності;

в) юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками;

г) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена правоздатністю і дієздатністю та яка може бути позивачем та відповідачем у суді.

9. Визначте, які є в Україні види підприємств, залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду:

а) приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності;

б) приватні, державні, кооперативні

в) малі, середні, великі;

г) унітарні та корпоративні.

10. Які види господарських товариств передбачені ГК:

а) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства;

б) приватне товариство, товариство колективної власності, комунальне товариство, державне товариство, товариство, засноване на змішаній формі власності;

в) малі, середні, великі;

г) унітарні та корпоративні.

11. Речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріплене за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК та іншими законами, має назву:

а) право оперативного управління;

б) право оперативного використання;

в) право господарського відання;

г) право власності.

12. Цивільно-правові зобов’язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов’язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку, визначаються як:

а) публічні зобов’язання суб’єктів господарювання;

б) соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання;

в) організаційно-господарські зобов’язання;

г) майново-господарські зобов’язання.

13.  Господарський договір за загальним правилом викладається:

а) у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками;

б) у формі декількох документів, підписаних сторонами та скріпленого печатками;

в) шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо;

г) шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень.

14. Одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов’язання другою стороною вважається:

а) адмінівстративно-господарською санкцією;

б) оперативно-господарською санкцією;

в) цивільно-господарською санкцією;

г) штрафною санкцією.

15. Анулювання дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності є:

а) адміністративно-господарською санкцією;

б) оперативно-господарською санкцією;

в) цивільно-господарською санкцією;

г) штрафною санкцією.

Список використаних джерел
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: