перейти на сайт>>

Готельно-ресторанна справа у туристичному комплексі: особливості створення та функціонування

ID роботи: 5266
Тип роботи:
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Особливості готельно-ресторанного бізнесу

1.1. Готельно-рестораний бізнес як складова туристичної індустрії

1.2. Сутність готельно-ресторанного бізнесу, особливості структури і функціонування

1.3. Місце готельно-ресторанного бізнесу в туристичній індустрії

Розділ 2. Сучасний стан розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні та особливості його функціонування

2.1. Динаміка розвитку ресторанного бізнесу в Україні

2.2. Функціонування і розвиток готельних підприємств в нових умовах господарювання

2.3. Характеристика форм управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу

Розділ 3. Проблеми та Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні

3.1. Проблеми готельно-ресторанного бізнесу в Україні

3.2. Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства

3.3. Досвід застосування франчайзингових відносин в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Можна зробити висновок, що, готельно-ресторанне  господарство має досить велике значення в розвитку туризму країни.

Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства. Цьому сприяє швидкий темп інтеграції до європейського суспільства та швидке зростання українського бізнесу.

В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 40%, при цьому досягаючи в «туристичних» зонах відмітки 100%.

Щодо України, то на думку спеціалістів, донедавна оператори ринку працювали в досить непоганих умовах: наявність не дуже вимогливих до рівня сервісу платоспроможних клієнтів дозволяло досягати рентабельності 50%. Саме у цей період у країні з`явилось немало нових приватних готелів та ресторанів, а старі «гравці» мали можливість частково, або повністю реконструювати власні фонди.

Сьогоднішня ситуація докорінно відрізняється. Вибагливість клієнтів щодо рівня сервісу, конкуренція між гравцями та несприятлива економічна ситуація змінили правила гри у готельно- ресторанному бізнесі на суворіші. Існуюча інфраструктура туризму в Україні ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів, особливо для прийому туристів до Євро 2012.

Сьогодні вітчизняні готельні та ресторанні марки мають використовувати можливості економіки для того, щоб в нашій країні говорили не тільки про популярні європейські готельні індустрії, але й про вітчизняні, які мають потенціал для конкуренції.

Важливим показником розвитку туристичної сфери у регіонах та у країні в цілому є забезпеченість закладами туристичної інфраструктури – готелями, санаторно-курортними закладами, дитячими оздоровчими таборами, ресторанами, закладами культури тощо.

В Україні готельне господарство розвивається не досить швидкими темпами, хоча абсолютні значення обсягів інвестицій в основний капітал на розвиток готельного господарства у розрізі регіонів щороку зростають.

В умовах соціально-економічних змін сучасне підприємство готельного господарства, як і будь-яке інше підприємство, стикається з безліччю проблем економічного, фінансового, організаційного характеру. Джерелом підвищеної складності управління є високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність попиту на готельні послуги, посилювання конкуренції в готельному бізнесі, брак фінансових ресурсів. У таких умовах підприємство не може обмежуватися тільки поточним плануванням і поточним управлінням своєю діяльністю. Виникає необхідність стратегічного мислення, яке повинне утілитися в програму дій, що уточнює цілі і засоби реалізації вибраного шляху соціально-економічного розвитку.

Для того, щоб створити стратегію ефективного готельного обслуговування, органам управління підприємства слід, перш за все, зрозуміти, що є те ринкове середовище, в якому доводиться працювати, і яке місце в ній займає готель. Сформована на об'єктивній основі і забезпечена ресурсами стратегія розвитку підприємства повинна орієнтувати його на повне задоволення попиту споживачів готельних і супутніх ним послуг, на отримання оптимального розміру прибутку, зростання рівня конкурентоспроможності.

Подальший розвиток готельного господарства неможливий без сучасного обладнання і новітніх технологій. Це стосується насамперед інформаційних технологій, ефективних і надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня якості послуг.

Проблема також в тому, що чинне законодавство України нечітко визначає готельне господарство, його належність до сфери туристських послуг та відомче підпорядкування. Тому для розвитку готельного господарства України, підвищення попиту на ринку споживання готельних послуг, створення і входження на ринок малих готельних підприємств доцільною є розробка проекту Закону України про розвиток готельного господарства.

Положення Закону мають визначити правові, економічні та організаційні засади створення і подальшого розвитку конкурентних відносин на цьому ринку. Для вирішення спільних для галузі проблем та боротьби з конкуруючими галузями та фірмами, які надають подібні послуги, здійснення co-opetion та лобіювання своїх інтересів перед державою готелі та ресторани України повинні об’єднатися у Всеукраїнську асоціацію та створити регіональні групи, адже проблеми в регіонах можуть відрізнятися дуже суттєво. Такі регіональні групи сприятимуть збільшенню регіональної конкурентноздатності, а Всеукраїнська асоціація - глобальної.

Лише  розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно- ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави, налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та жорстка конкуренція - збільшення рівня її глобальної та регіональної конкурентоспроможності.

Таким чином, вдосконалення системи управління готельним підприємством  – це, по-перше, забезпечення раціональної взаємодії таких його основних елементів, як трудові, матеріально-технічні, фінансові і інформаційні ресурси; по-друге використання методів, способів, функцій управління і заходів, що робляться, здатних впливати на  об'єкт  управління,  на взаємодію    елементів     системи, орієнтуючих на досягнення поставленої мети; по-третє, забезпечення реконструкції організаційної структури готельного підприємства, поєднання поточного, перспективного і стратегічного управління готельними підприємствами, що надають можливість суб'єктові управління використовувати інструментарій системного аналізу економічного зростання; по-четверте, підвищення ефективності споживання всіх, видів ресурсів в процесі надання готельних послуг в поточній діяльності, а також в перспективному і стратегічному соціально-економічному розвитку.

Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, Україна має все необхідне для розвитку сучасної готельно-туристичної індустрії. Необхідно зауважити, що за останній час було проведено багато роботи для покращення якості обслуговування туристів. На даному етапі готельне господарство не набуло максимального розвитку, але цю ситуація можна покращити. Для належного розвитку підприємств готельного господарства необхідно:

зменшити податковий прес;

модернізувати існуючу матеріально-технічну базу підприємств готельного господарства та поліпшити контроль за якістю обслуговування туристів з метою підвищення ступеня привабливості нашої держави для зарубіжних гостей;

запровадити обов’язкову сертифікацію готельних послуг та послуг громадського харчування;

поліпшити статистичну обробку даних господарської діяльності готелів, створивши єдину статистично-інформаційну базу даних підприємств готельного господарства та туризму;

ефективніше здійснювати рекламно-інформаційну діяльність стосовно туризму в країні, та інше.

Всі ці заходи, втіленні у життя, сприятимуть розвитку готельного господарства як найперспективнішої галузі туризму.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: