перейти на сайт>>

Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи

ID роботи: 2739
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні засади здійснення грошово-кредитної політики держави
1.1. Економічна сутність грошово-кредитної політики
1.2. Механізм та методи грошово-кредитної політики
2. Дослідження грошово-кредитної політики України
2.1. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики
2.2. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії
2.3. Характеристика структури та і функції грошово-кредитної системи України
3. Шляхи удосконалення сучасної грошово-кредитної системи і пріоритети розвитку
ВисновкиВисновок:

Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Сьогодні основною проблемою для нашої монетарної політики є поетапний перехід від фактичної прив'язки до долара—до політики, по-справжньому спрямованої на цілі щодо інфляції. Можливо, нині ми проходимо той перший етап, коли контроль рівня інфляції за допомогою стабільного обмінного курсу доцільно доповнити поступовим зростанням впливу процентної політики. Цей процес має розвиватися без поспіху, в міру вдосконалення монетарної політики та поглиблення розуміння принципів дії трансмісійного механізму. Грошово-кредитна політика є головним результатом функціонування економіки країни, вона повинна бути спрямованою на досягнення економічного зростання, поліпшення суспільного добробуту. Вона повинна стимулювати ділову активність в умовах депресії і знижувати економічний зріст при “перегріві” ринкової кон’юктуры. Грошово-кредитна політика повинна створювати такі умови, за яких економічні агенти ( підприємці, суспільні і державні органи) реалізуючі волю вибору не суперечили цілям загальнодержавної економічної політики. Кредитно-грошова політика незалежна і не має примусового характеру. Головним провідником кредитно-грошової політики є в Україні Національний Банк. Він може здійснювати її за допомогою таких інструментів як рефінансування комерційних банків, політика обов'язкових резервів, політика кількісних обмежень, політика дешевих і дорогих грошей та ін. Головною перевагою кредитно-грошової політики, у порівнянні з фіскальної, це швидкість і гнучкість, у розвинених країнах вона вільна від політичного тиску. Грошово-кредитна політика спричиняє вплив на економіку з деяким запізнюванням. Ряд експертів вважає, що зміна темпів зросту грошової маси знижується на темпах росту обсягу реального виробництва лише після 3-12 місяців, аналогічний ефект впливу на рівень цін виявляється не раніше 2-3 років. Це означає, що використання грошово-кредитних заходів для компенсації різких порушень функціонування економічної системи слід проводити заздалегідь - принаймні за кілька місяців ґрунтуючись на економічних прогнозах. В Україні раніше грошово-кредитна політика проводилася переважно кейнсианскими методами і передбачала черезмірне втручання органів державного керування в ринкові процеси. Одночасно недооцінка інфляції і перебільшення можливостей грошово-кредитного механізму, вирішення соціально-економічних проблем призвели до гіперінфляції, значного упадку рівня виробництва і зниженню рівня життя населення. Окремі заходи носили монетарний характер, але пізніше вони прийняли систематичний характер і був проголошений курс макроекономічної стабілізації, прискорених ринкових реформ і формування ринкового механізму саморегулювання. У бюджетній сфері відбулося переорієнтування на подолання бюджетного дефіциту, зменшення податкового тягаря і переведення суб'єктів господарювання на самофінансування, а у грошово-кредитній сфері завдяки впровадженню ефективної монетарної політики відбулося подолання гіперінфляції і лібералізація кредитного і валютного ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: