перейти на сайт>>

Грошово – кредитна політика держави

ID роботи: 3850
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1.1 Структура грошово-кредитної політики держави
1.2    Цілі та інструменти грошово-кредитної політики держави
1.3. Механізм здійснення грошово-кредитної політики
РОЗДІЛ ІІ  ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В  УКРАЇНІ
2.1 Становлення грошово-кредитної політики в Україні
2.2 Аналіз грошово-кредитної політики в Україні
2.3 Недоліки грошово-кредитної політики в Україні
РОЗДІЛ ІІІ  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
3.1 Напрямки  покращення структури грошово-кредитної політики в Україні
3.2. Розробка стратегічних цілей грошово-кредитної політики
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки помітно зростає роль обґрунтування сутності грошово-кредитної політики, спрямованої на стимулювання сталого економічного розвитку, і на цій основі – підвищення народного добробуту. Від ефективності грошово-кредитної політики залежать головні макроекономічні завдання держави.

Грошово-кредитна політика в Україні має бути націлена на успішне розв’язання проблем перехідної економіки через  зростання ефективності діяльності банківської системи та грошового обігу.

Конституцією України визначено, що забезпечення стабільності національної грошової одиниці (гривні) є основною функцією НБУ. Центральний банк розробляє основні напрями грошово-кредитної політики на кожний черговий рік, здійснюють контроль за її проведенням та є емітентами національних грошей.

Грошово-кредитна політика центрального банку держави є складовою частиною загальної державної макроекономічної політики і повинна здійснюватись відповідно до потреб соціально-економічного розвитку, бюджетної та податкової політики, залучення інвестицій та до інших напрямів діяльності макроекономічного спрямування.

Створення ринкової економіки вимагає переходу до економічних методів управління. Їх важливою складовою є фінансово-кредитні важелі. Ринкова модель економіки передбачає створення розвинутих фінансових ринків. Значно посилюється роль банків, що потребує зміцнення банківської системи та створення ефективного механізму грошово-кредитного регулювання. Узгоджене проведення грошово-кредитної та податкової політик робить ще більш ефективним їх використання як регуляторів у реалізації економічної політики.

В умовах ринкової економіки грошово-кредитна політика постає важливим чинником досягнення економічної стабільності. Регулюючу функцію грошово-кредитна політика виконує шляхом зміни грошової пропорції та використання різних монетарних інструментів.

Світова  фінансова криза продемонструвала, наскільки ще вразлива економіка України до екзогенних (зовнішніх) шоків. Держава та Національний банк повинні використовувати весь спектр можливостей ре­гулювання, а грошово-кредитна політика, у свою чергу, - використовувати системно-структурний підхід для того, щоб не допустити поглиблення фінансової кризи, запобігти подальшій девальвації національної валюти, стримати зростання безробіття та підвищити довіру до банківської системи.

З  огляду на проведений аналіз можна зробити відповідні узагальнення:

незважаючи на те, що ситуація на грошовому ринку є досить передбачуваною, залишається велика кількість проблем, пов’язаних з реалізацією грошово - кредитної політики. Вони насамперед полягають у недостатньому розвитку ринку цінних паперів, структурі грошової маси в Україні та розвитку кредитних відносин.

недосконалість структур грошової маси в Україні особливо проявляється у формуванні, змісті й обсягах грошового агрегату М3.[3,158]

У зв’язку з наведеними висновками доцільно:

по-перше, для розвитку такого інструменту грошово – кредитної політики, як операції на відкритому ринку здійснювати подальший розвиток фондового ринку, урізноманітнювати форми цінних паперів, перетворювати фондові біржі на активний механізм переливу капіталів. Зокрема, необхідно розвивати вексельний обіг та банківські операції з векселями;

по-друге, для підвищення рівня монетизації економіки вживати заходи щодо підтримки  економічного зростання, якими є розвиток національної економіки, зростання обсягів виробництва товарів та послуг. Також важливим є створення інвестиційних іпотечних банків, що пов’язує зростання грошей з інноваційними процесами, підтримує взаємозалежність між грошовою масою та економічною діяльністю.                                               

Для вирішення проблем грошово – кредитної політики в Україні необхідно здійснювати нарощування і раціональне використання позикового капіталу та структурні зрушення в економіці.

Також варто визначити, що ні зовнішні ринки, ні приплив іноземного капіталу вже не можуть бути одним із головних джерел фінансування економіки України. У сучасних умовах особливе значення мають внутрішні джерела, довгострокові депозити фізичних та юридичних осіб, вільні кошти Пенсійного фонду тощо. Необхідно також зробити так, щоб антикризові заходи не здійснювалися всупереч економічному розвитку України та підвищенню добробуту населення.

За роки існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній розвивались суперечливо і поки що не відповідають суспільним потребам. Тому його реформування є необхідного умовою подальшого розвитку системи кредитування в Україні. На мою думку, постійне підвищення ефективності державної грошово-кредитної політики є запорукою поглиблення економічних реформ у перехідній економіці. Підвищення ефективності державного регулювання грошової пропозиції дає змогу стабілізувати економіку, забезпечити економічне зростання, подолати інфляцію та безробіття.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: