перейти на сайт>>

Державне регулювання. Розподіл доходів. Бідність, нерівність: Причини та показники

ID роботи: 3846
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади аналізу доходів населення та їх державного регулювання

1.1.        Проблема бідності  в наукових теоріях і сучасних дослідженнях

1.2. Види доходів населення та інструментарій їх регулювання

1.3. Державне регулювання розподілу доходів і система соціального захисту

Розділ ІІ. Дослідження проблеми існуючого стану розподілу доходів в Україні

2.1. Аналіз соціальної ситуації

2.2. Соціально-економічні чинники бідності на макрорівні та на рівні домогосподарства

2.3. Проблеми розподілу доходів в Україні

Розділ ІІІ. Заходи державної політики щодо  розподілу доходів та пом’якшення впливу кризових явищ на бідність населення

3.1. Передумови розробки ефективної стратегії подолання бідності в Україні

3.2. Державні заходи щодо регулювання диференціації доходів населення і зниження бідності

Висновки

ЛітератураВисновок:

Проведене дослідження показало, що в умовах ринкової моделі господарювання не можна не до оцінювати ролі державного регулювання в управлінні розподілом доходів.

Проблема бідності турбувала людей протягом віків. Економічною теорією встановлені різноманітні причини бідності - від неефективних схем соціального захисту до загальної несправедливості економічної і соціальної системи. Реформи соціального страхування, втручання держави в регулювання ринку праці, значні зміни форм економічної організації були направлені на зниження гостроти проблеми бідності.

Головним завданням дослідження бідності, як соціального феномену є всебічний аналіз проблеми бідності, основними аспектами якого має стати відповідь на наступні питання:

- що є домінантними причинами бідності;

- за якими критеріями визначається категорія бідних;

- яким є вплив бідності на тих, кого вона спіткала, в чому полягають її соціальні наслідки;

- якими мають бути оптимальні механізми подолання цього явища.

Водночас саме поняття бідності вимагає додаткового аналізу. Бідність – поняття відносне. Критерії бідності і багатства різні в різних країнах. Те, що для одних є злиденністю, за інших умов може розцінюватись як заможність. До того ж варто розрізняти бідність глобальну (всієї нації) і бідність мікроекономічну (окремих груп населення, сімей)

Уникнути бідності взагалі неможливо, як неможливо її подолати, тим більше у країні з перехідною економікою. Але це явище має бути контрольованим і регульованим, бо соціальною проблемою бідність стає тоді, коли виходить з-під державного контролю, набуває форм застійної і хронічної. Особливо загрозливу форму бідність набуває, коли вона стає не тільки „інтрагенераційною” (тобто індивід стає бідним внаслідок соціальних катаклізмів чи власних промахів упродовж свого трудового життя), а й „інтергенераційною”. Неприпустимо, щоб бідність успадковувалась і держава не надавала шансів дітям з бідних родин розірвати це замкнене коло.

Бідність в Україні зумовлена трансформаційними процесами. Перехід від збанкрутілої командно-адміністративної системи до ринкової економіки не міг не супроводжуватись падінням виробництва, яке в своїй основ було неконкурентним і неефективним. Відсутність практичного досвіду, теоретичного осмислення шляхів переходу економіки до ринкової, у багатьох випадках неадекватні рекомендації міжнародних фінансових інституцій та зарубіжних експертів, що не враховували специфіку нашої держави, кадровий голод на старті реформ привели до численних помилок та прорахунків у здійсненні управлінських рішень. Модель трансформації, що базувалася на рекомендованих ззовні спрощених принципах ринкової трансформації виявилась глибоко деструктивною. Реформи здійснювались ціною соціальних втрат, у багатьох випадках були зруйновані і ті соціальні цінності, які свого часу були запозичені західними країнами. За роки кризи (1990-1999) найбільш несприятливі наслідки виникли у соціальній сфері. Україна стала країною з найвищою бідністю в Європі.

Таким чином, причини української бідності полягають насамперед у повільній адаптації національної економіки до ринкових умов, не конкурентоспроможності низки галузей і виробництв, превалюванні низькооплачуваних робочих місць.

 

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: