перейти на сайт>>

Державне регулювання страхової діяльності

ID роботи: 5098
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ І. Теоретичні та правові  основи функціонування  системи страхових послуг

1.1. Економічна сутність та підґрунтя функціонування страхового ринку України

1.2. Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні

1.3. Методи та форми державного регулювання страхового ринку в Україні

РозДІл ІІ. Аналіз організації страхування в Україні

2.1.  Загальна характеристика тенденцій розвитку  страхового ринку України

2.2. Аналіз ефективності функціонування страхового ринку України

2.3. Аналіз ефективності діяльності СК «Українська страхова група»

Розділ ІІІ. Розробка пропозицій щодо вдосконалення страхової політики в Україні

3.1. Проблеми та перспективи розвитку державного регулювання страхового ринку на сучасному етапі

3.2. Врахування світового досвіду державного регулювання страхового ринку в умовах розвитку вітчизняного ринку страхування

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Страхування як частина фінансово-кредитної сфери є об’єктом державного регулювання з метою забезпечення його стабільного функціонування.

Надання страхових послуг передбачає індивідуальні конкретні страхові відносини між страховиком і страхувальником щодо обсягу відповідальності страховика за соціальні наслідки його діяльності, які пов’язані із зростанням ризику в умовах складних господарських зв’язків. Реалізація цих відносин потребує наявності системи правового регулювання страхової діяльності: законодавчих і нормативних актів, положень, інструкцій, методичних вказівок передусім з питань фінансового стану страховика, його платоспроможності у зв’язку з обсягами укладених договорів страхування. Невиконання страховиком своїх зобов’язань породжує претензії страхувальників до державних органів, оскільки держава, надаючи ліцензію певному страховикові, виступає начебто гарантом його діяльності. Головна проблема державного регулювання страхової діяльності – забезпечити наявність у страховика достатнього обсягу коштів, за рахунок яких він був би здатний виконати свої зобов’язання перед страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечити платоспроможність кожного конкретного страховика

Як показало проведене дослідження, поступово в Україні створюється достатнє правове поле страхової діяльності, яке базується на законодавчій базі та раціональному державному регулюванні, контролі в цій галузі економіки.

Хоча говорити про розвиток страхового ринку та страхової справи в Україні ще досить рано.

Отже, здорова макроекономічна і структурна державна політика є суттєвою передумовою стабільності системи страхування й запобігання серйозним викривленням страхового ринку.

В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях народного господарства. У принципі захистити можна тільки власника і в умовах нормального функціонування фінансової системи.

В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів господарської діяльності в захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків зростає.

Держава також зацікавлена страховому захисті державного майна та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України.

У цілому, для наших умов має інтерес: система страхування розвинутих країн; національні системи координації і функціонування страхових організацій; практика страхування і розвитку кооперативних страхових організацій, в тому числі й товариств взаємного страхування, які успішно конкурують на страховому ринку багатьох держав з традиційними страховими компаніями.

У більш широкому плані в нашій державі по суті стоїть питання розвитку страхового захисту як окремого напряму державного регулювання розвитку бізнесу та підприємництва в різних галузях народного господарства, тобто шляхом прийняття спеціальних законів, визначення обов’язкових видів страхування, регламентації діяльності страхових організацій.

Актуальність  питання розвитку страхового ринку України обумовлює необхідність розробки державної політики ефективного розвитку страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами. Аналіз же сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки.

Для поступального розвитку страхового ринку України необхідно:

завершити розробку та затвердити національну концепцію розвитку страхової системи;

підвищити добробут громадян і поліпшити стан корпоративних і державних фінансів;

підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову стійкість, плато- і конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість;

розвивати сучасну інфраструктуру страхового ринку;

посилити увагу до вдосконалення страхової справи в регіонах;

підвищити прозорість страхового ринку, створити єдину базу даних, організувати роботу бюро страхових історій;

підвищити страхову культуру населення і його довіру до страхових компаній.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: