перейти на сайт>>

Державні цільові фонди у Державному бюджеті

ID роботи: 892
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Сутність і роль державних цільових фондів у складі Державного бюджету
1.1. Загальна характеристика цільових фондів у складі Державного бюджету, історія їх виникнення
1.2. Принципи створення та мета діяльності державних цільових фондів
2.1. Державні фонди в Україні, види та особливості фінансування
Розділ 2. Оцінка джерел формування та використання коштів державних цільових фондів
2.1. Тенденції розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні
2.2. Динаміка видатків та заборгованості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
2.3. Динаміка виплат фонду соціального страхування від нещасних випадків
2.4. Питання фінансування заходів політики зайнятості
Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності функціонування державних цільових фондів у складі Державного бюджету
3.1. Проблеми соціального забезпечення в Україні
3.2. Напрямки реформування механізму функціонування цільових фондів держави
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні важливу роль починають відігравати державні цільові фонди. Питання створення та функціонування цільових фондів держави є досить актуальним, що зумовлено пошуком органами державної та місцевої влади додаткових можливостей одержувати кошти не тільки з бюджету, а й з інших джерел, для виконання своїх завдань та функцій.

Основне призначення державних цільових фондів полягає у:

- забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати субсидій, пенсій, фінансування соціальної інфраструктури;

- сприяння економічному піднесенню держави через фінансування, субсидування, кредитування вітчизняних підприємств;

- фінансування природоохоронних заходів;

- надання позик, кредитів.

Джерелами формування доходів державних цільових фондів є..

- бюджетне фінансування;

- обов'язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;

- доходи від інвестування власних коштів;

- добровільні внески, спонсорська допомога;

- інші джерела.

Під цільовими бюджетними фондами слід розуміти грошові фонди, що утворюються у складі бюджету держави за рахунок цільових джерел засобів і використовуються на фінансування певних державних чи місцевих витрат під контролем фіскальних органів держави. Наприклад, платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів, збір за забруднення навколишнього природного середовища, цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

В управлінні та контролі за коштами бюджетних та позабюджетних фондів є певні відмінності:

по-перше, використання коштів бюджетними фондами регламентується законодавством та органами влади, а використання коштів позабюджетних фондів – законодавством та виконавчими дирекціями фондів, при цьому є реальна можливість використання коштів в оперативному режимі;

по-друге, контроль за діяльністю і використанням коштів бюджетних фондів здійснює Верховна Рада України, а позабюджетні фонди не підлягають контролю з боку законодавчих органів. Контроль здійснюється податковими інспекціями, фінансовими відділами і виконавчими дирекціями фондів.

Метою реформи соцiального забезпечення населення Украiни е:

1) Створення стiйкоi фiнансовоi системи для економiчного захисту людини у разi настання безробiття, тимчасовоi непрацездатностi, вагiтностi та пологiв, народження дитини, догляду за нею, нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, старостi та iнших випадках, передбачених законодавством, за рахунок страхових внескiв роботодавцiв та застрахованих осiб.

2) Створення ефективноi системи управлiння соцiальним страхуванням за участю представникiв трьох сторiн соцiального партнерства.

3) Удосконалення системи виплат.

4) Встановлення дiевого контролю за цiльовим використанням коштiв цiльових страхових фондiв.

Отже, з метою стабільного функціонування державних цільових фондів потрібно вжити таких першочергових заходів: забезпечити стабільне, стійке фінансування прийнятих програм соціального захисту населення відповідно до затверджених показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державного соціального страхування, бюджетів недержавних фондів, які здійснюють різні види соціального страхування громадян; активніше залучати кошти населення через розвиток і стимулювання обов'язкового і добровільного страхування; забезпечити стійкість і надійність страхових систем у виконанні страхових зобов'язань за рахунок підвищення вимог до розміру статутного капіталу, розвитку інституту перестрахування, резервування тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: