перейти на сайт>>

Динаміка та структура господарчого комплексу Свердловського регіону Луганської області

ID роботи: 3842
Тип роботи:
Об'єм: 65 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

І. Теоретична частина.

1. Поняття господарського комплексу. Форми організації суспільної праці

2. Методи дослідження соціально-економічного  розвитку.

ІІ. Основна частина.

1. Загальна характеристика  господарства регіону. Структура економіки регіону. Структура зайнятості.

2. Промисловість. Територіальна та галузева структура

2.1. Вугільна промисловість

2.2. Кольорова металургія

2.3. Машинобудування

2.4. Легка промисловість

2.5. Промисловість будівельних матеріалів

2.6. Харчова промисловість

3. Сільське господарство. Територіальна та галузева структура

4. Нематеріальна сфера. Торгівля, послуги.

5. Транспорт. Рівень розвитку транспортної мережі. Характер транспортної мережі

6. Роль регіону в „Єврорегіоні Донбас”

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Найважливішим завданням розвитку українського суспільства є підвищення якості управління соціально-економічним розвитком держави і регіонів. На сьогодні в практиці державного управління в Україні фінансові та матеріальні ресурси, що спрямовуються на розвиток регіонів, використовуються неефективно. Крім того, неправильно побудована система управління призводить до розбіжностей інтересів суб’єктів господарювання. Більшість регіонів не в змозі самостійно вирішувати свої соціально-економічні проблеми, що зумовлює необхідність втручання держави в їх життєдіяльність.

У даній курсовій роботі проаналізовано особливості розміщення та структуру господарчого комплексу Свердловського району Луганської області.

Наведено основні показники та динаміку розвитку галузей промисловості, сільського господарства, споживчого ринку та транспортного комплексу. Проаналізовано місце району в  проекті „Єврорегіоні Донбас”.

Свердловський район  розташований в Донецькому вугільному басейні, осередок видобутку кам'яного вугілля (антрациту) — вугледобувний господарський комплекс «Свердловантрацит», а також ДВАТ ЦОФ «Маяк», держпідприємство «Шахтоуправління «Луганське»«, групова збагачувальна фабрика “Свердловська”.

Наявність паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів зумовили формування комплексу галузей вугільної та металургійної промисловості, машинобудування і металообробки, харчової промисловості.

На території міста розміщено 26 промислових підприємств, у тому числі 7 підприємств добувної промисловості, 14 підприємств обробної промисловості та 5 підприємств з виробництва та реалізації електроенергії, газу та води; 14 будівельних організацій та інші підприємства різної форми власності. У районі зареєстровано 84 агроформувань різних форм власності.

На протязі 2010року в цілому ситуація в економіці міста та району залишалася стабільною. Аналіз роботи господарчого комплексу свідчить, що на підприємствах добувної галузі, харчової та легкої промисловості, машинобудування та сільського господарства заплановані показники виконуються. Про те основною проблемою промислового комплексу є поступове збільшення питомої ваги добувної промисловості (88,4%) у загальному обсязі промислового виробництва, через зупинку виробничої діяльності підприємств металургії та зменшення обсягів виробництва в галузі на 28,2%.

Близько 98,4% валового внутрішнього продукту приходиться на частку промислового комплексу і лише 1,6% - агропромислового.

98,7% від загального обсягу в галузі припадає на ДП «Свердловантрацит» [28].

За прогнозом на 2011 рік обсяг промислового виробництва складає 2020,94 млн.грн., темп росту до очікуваного 2010 року у порівняних цінах 100,2%.

Питання розвитку Свердловського району пов’язані із реалізацією проекту «Еврорегіон Донбас». Формування єврорегіону Донбас, організація та реалізація окремих проектів у межах такого регіону у економічній, екологічній та соціальній сферах буде сприяти пожвавленню промислового та сільськогосподарського виробництва у Луганській області, дозволить створити можливість для розвитку сфери послуг. Все це позитивним чином вплине на кількість робочих місць у районах Луганської області, створить передумови для додаткових фінансових надходжень до державного та місцевого бюджетів, підвищить рівень життя населення.

Структурна перебудова є найважливішим напрямом трансформації економіки міста. Ця перебудова покликана подолати накопичені за багато років глибокі структурні деформації, забезпечити створення якісно оновленої системи продуктивних сил. Сутність оновлення у тому, щоб структура економіки була адекватна реальним потребам суспільства, базувалася на сучасних прогресивних технологіях, ефективно функціонувала в умовах ринку й інтеграції української економіки у світове господарство, містила вбудовані соціальні регулятори [37].

Ключовими напрямами структурних перетворень є: реструктуризація вугільної та металургійної галузей, що становлять основу промислового комплексу регіону; створення розвиненого споживчого сектору; згортання неефективних сфер використання інвестиційних ресурсів по галузях [45, с.102].

Головним пріоритетом структурних перетворень у регіоні повинна стати технологічна перебудова промисловості на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки. Необхідно спрямувати зусилля на зростання інноваційного потенціалу економіки регіону. Прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу є можливим лише завдяки впровадженню світових та вітчизняних науково-технічних досягнень.

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: