перейти на сайт>>

Динамічна модель рівноваги товарного ринку

ID роботи: 938
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження динамічної моделі ринкової рівноваги
1.1. Класифікація моделей економічної рівноваги
1.2. Динамічна модель рівноваги: загальна характеристика
1.3. Умови функціонування та рівноваги товарного ринку
Розділ ІІ. Соціально-економічні наслідки дестабілізації економічного розвитку у розвинутих країнах
2.1 Циклічність економічного розвитку в США та інших країнах
2.2 Проблеми безробіття в розвинутих країнах та шляхи їх вирішення
2.3 Інфляція в розвинутих країнах
Розділ ІІІ. Макроекономічна рівновага як необхідна умова стабілізації економічного розвитку в Україні
3.1. Причини макроекономічної нестабільності в Україні
3.2. Сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні та їх динаміка
3.3. Основні напрями стабілізації економіки України для досягнення динамічної рівноваги
Список використаної літературиВисновок:

Проаналізувавши тему динамічної рівноваги в умовах ринку, ми дійшли висновку, що проблема забезпечення рівноваги залишається актуальною й на сьогодні. Зробивши аналіз чинників, які впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію, отримали основні шляхи та напрямки подолання макроекономічної нестабільності в національній економіці. Описуючи основні показники та чинники, які впливають на макроекономічну рівновагу, розглянули причини та особливості макроекономічної нестабільності в Україні, визначили причини її виникнення, складові та динаміку сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Макроекономічна нестабільність характеризується втратою мобільності, динамізму та гнучкості економічної системи, нездатністю своєчасно і в повній мірі пристосовуватися до змін в економіці і зовнішньому середовищі. Вона проявляється в циклічності, безробітті та інфляції.

Перш за все, економічний цикл – це постійне повторення періодів підйому і спаду економічної активності, що відбивається через зміни взаємозалежних показників – темпу економічного росту, рівнів зайнятості, виробництва й інфляції. У будь-якій країні можна спостерігати постійне коливання темпів зростання навколо певного середнього рівня. Якщо подивитися на параметри економічного розвитку будь-якої країни можна побачити, що вони чітко укладалися в періодичну криву (з періодом 10–20 років): зростання – перегрів – криза – депресія – знову зростання. При цьому зростання завжди супроводжувалося незначною інфляцією, що збільшувалася у фазі перегріву, а депресія викликала малозначущу дефляцію.

Кризи в економіці, які пережили країни значно вплинули на рівень безробіття та інфляцію.

Проаналізувавши різні варіанти подолання макроекономічної нестабільності, найбільш вагомими шляхи та напрямки досягнення рівноваги в Україні, на нашу думку, є наступні:

- посилення впливу на сукупні витрати і їх структуру та збільшення ефективності виробництва за рахунок забезпечення структурної перебудови виробництв та досягнення повної зайнятості населення;

- проведення антимонопольної політики;

- зменшення питомої ваги тіньового сектора економіки,

- дотримання необхідних пропорцій у зростанні продуктивності праці і рівня доходів населення,

- стимулювання інвестицій в реальному секторі економіки тощо.

Продемонстровані нами підходи до розкриття економічної сутності існуючих ознак ринкової рівноваги в сучасній Україні істотно розширюють поле аналітичних досліджень, з можливістю конкретизації проблемних напрямів наукового пошуку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: