перейти на сайт>>

Документування діяльності структурного підрозділу адміністративно управлінського типу

ID роботи: 6889
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Документування діяльності структурного підрозділу адміністративно управлінського типу

1.1. Аналіз терміносистеми дослідження

1.2. Процес документування: історія та сучасність

1.3. Документування управлінської діяльності: призначення та особливості

Розділ 2.

2.1. Аналіз стану документування діяльності в Міському відділі освіти(м.Кіровська ЛуганськоЇ обл.)

2.2. Модель вдосконалення процесу документування управлінської діяльності в  міському відділі освіти(м.Кіровська ЛуганськоЇ обл.)

2.3. Програма впровадження моделі вдосконалення процесу документування управлінської діяльності в  міському відділі освіти(м.Кіровська ЛуганськоЇ обл.)

Висновки

Використана літератураВисновок:

Таким чином, проблема забезпечення ефективного процесу документування управлінської діяльності має велику актуальність, тому що від правильного вибору технології роботи залежить успіх будь–якої організації. У сучасних умовах для підвищення ефективності управління потрібне вдосконалення роботи з документами, оскільки всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Державний стандарт ДСТУ 3017-95 визначає документ як «матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передання в часі та просторі, визначає загальну функцію документа як носія інформації». Ця функція документа особливо важлива в оперативній діяльності підприємства.

Процес створення документів є найбільш складною й важливою складовою частиною діловодства. Він вимагає постійного вдосконалення творчої ініціативи наукової організації, тому що від постановки документування в значній мірі залежить рівень і культура управління. А, звертаючи увагу на те, що процес створення текстових документів як галузь практичної діяльності людини в умовах інформаційного суспільства виходить на якісно новий рівень розвитку, набуло актуальності питання про організацію процесу текстового документування з максимальним застосуванням новітніх комп’ютерних технологій. В свою чергу, це обумовлює розробку законотворчих та нормативно–методичних документів щодо процесу електронного документування текстової інформації, особливо в галузі управління. А правильний підхід до створення текстових документів за допомогою новітніх комп’ютерних технологій полегшить створення документа та його подальше опрацювання, надасть можливість ввести єдині вимоги до оформлення електронних текстових документів, що є необхідною умовою для механізації та автоматизації роботи з ними.

Однією із найважливіших умов, яка забезпечує чіткість роботи всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації, є добре налагоджена робота з документаційного забезпечення їхньої діяльності. Ця робота є однією з найважливіших обслуговчих функцій, яку повинен виконувати структурний підрозділ, який має різні назви: управління справами, загальний відділ, канцелярія, секретаріат.

Для вирішення деяких своїх проблем документування широко використовує досягнення в області технічних і природних наук, оскільки документ є матеріальним об’єктом, носієм інформації, що володіє цілком певними фізичними властивостями. Крім того, створення, пошук, зберігання документів пов’язані із засобами документування і передачі інформації, зокрема з використанням складної сучасної оргтехніки.

Управління документацією в установах та організаціях – це не просто технологія, це система управління всіма масивами і потоками документів. Галузеві та загальні системи документації не можна розглядати як локальні системи, вони є взаємообумовленими та взаємодоповнюваними. Тому, вроваджуючи національний аналог міжнародного стандарту, треба враховувати умови сумісності систем документації, які функціонують в організації, що забезпечить швидкий і зручний обмін інформацією між установами. 

Основними напрямками удосконалення документування управлінської діяльності є: уніфікація і стандартизація документів; раціональна організація обігу документів і зберігання документів; економіка, планування та організація праці персоналу, що займається діловодством; автоматизація та механізація праці управлінців.

Як свідчить досвід, процес документування у сучасній організації, побудований на основі традиційних методів складання, опрацювання, зберігання та пошуку великих обсягів документації, характеризується підвищеною трудомісткістю. Тому робота з документами забирає значну частину робочого часу керівників та спеціалістів, яким необхідні, як правило, не самі документи, а конкретні відомості та факти, що містяться в них.

Сучасні перспективні напрямки удосконалення документаційного забезпечення невіддільні від процесу масового впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сфері управління. Ці досягнення, пов’язані з появою якісно нових видів електронно-обчислювальної техніки, засобів зв’язку, дають можливість перейти до принципово нової і значно ефективнішої інформаційної технології в процесі діяльності підприємств та роботи їх структурних підрозділів, основаної на органічному включенні комплексу технічних засобів у виробничий процес.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: