перейти на сайт>>

Документі фонди: основні види, особливості користування

ID роботи: 2305
Тип роботи:
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми дослідження
1.1. Документні фонди: поняття, сутність
1.2. Види документних фондів: порівняльний аналіз
1.3. Особливості користування документними фондами
Висновок
ЛітератураВисновок:

Зберігання документних фондів є однією з базових фундаментальних проблем вітчизняного і світового фондознавства та напрямом практичної діяльності установ, що підтверджено низкою законодавчих і нормативно-правових актів національного і світового рівнів, усебічним аналізом наукових публікацій.

Розроблення теоретико-методичних засад зберігання документних фондів актуалізується за сучасних умов демократизації й інформатизації українського суспільства. Це дозволить запобігти існуючій суперечності, викликаній невідповідністю, з одного боку, між реальним зростанням ролі і значення збереження в забезпеченні доступу до фондів користувачів та сучасними можливостями задоволення їхніх інформаційних потреб існуючими документними ресурсами; з іншого – невідповідністю між потребами практики і відсутністю нових науково обгрунтованих підходів до зберігання бібліотечних фондів в умовах інформаційного середовища.

Аналіз практичного досвіду документ них фондів України різних типів і видів виявив недостатній рівень збереження документів короткотривалого, довготривалого і постійного (вічного) зберігання.

Серед об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на рівень зберігання документних фондів можна виділити: незадовільне матеріально-технічне і фінансове забезпечення цієї важливої ділянки діяльності; низький рівень інформаційної культури користувачів; непідготовленість персоналу до здійснення адекватної професійної діяльності по зберіганню фондів на всіх етапах його фондоформування і фондовикористання.

Слід зауважити, що існує залежність ефективного вирішення проблеми зберігання документних фондів від законодавчої бази, розробки нормативно-інструктивних матеріалів. Успішне формування системи зберігання документних фондів України забезпечується інформаційною політикою держави.

Вона конкретизується в прийнятті спеціальних законів України – “Про бібліотеки та бібліотечну справу” (2000), “Про обов’язковий примірник документів” (1999), інших нормативних актів – “Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України” (1997 р.), розробленні загальнодержавних і регіональних концепцій і програм – “Програма збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000-2005 рр.” (1999 р.) тощо.

Найважливішими умовами практичної реалізації гарантованого зберігання документних фондів України є систематичне та повноцінне фінансове і матеріально-технічне забезпечення, захищене статтями в державному та місцевих бюджетах.

 
 

НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: