перейти на сайт>>

Дослідження когнітивного аспекту метафор в друкованих засобах масової інформації Німеччини

ID роботи: 9200
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ I. Метафора як семантична і стилістична одиниця німецької мови

1.1 Поняття метафори як лінгвістичної категорії

1.2. Способи визначення метафори і метафоричні процеси

1.3. Лексико-семантична класифікація метафор

Розділ II. Когнітивний аспект метафор в друкованих засобах масової інформації

2.1. Переклад метафор як культурно-когнітивний процес

2.2. Первинна і вторинна номінація і метафори

2.3. Аналіз перекладу метафор в друкованих засобах масової інформації

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Сприйняття і опису об’єктивної реальності в мисленні / мові людини притаманна така якість як метафоричність, сутність якої полягає в описі реалій однієї сфери життєдіяльності за допомогою номінацій інших сфер, причому зв’язок між конкретними понятійними (концептуальними) сферами буває зумовлений вже існуючими в мові схемами (моделями) впорядкування знань про даний сегмент  буття.

Збереження метафори в перекладі, правильне її відтворення засобами іншої мови є доволі складним для перекладача, але є однією з умов адекватного перекладу. В принципі, проблема відтворення метафори не стільки лінгвістична, скільки культурологічна та світоглядна, адже метафоричний образ – це, в першу чергу, відображення форм людської думки та моделей світосприйняття, оскільки метафора будується на асоціативних зв’язках. Деякі асоціативні зв’язки спираються на загальноприйняті уявлення про світ, тобто є спільними для всіх, тоді як інші сприймаються лише в певних культурах.

Таким чином, можна зробити висновок, що культура-джерело і культура-мета іноді використовують ідентичні, а іноді різні концептуальні метафори. Мета перекладача – об’єктивувати всю сукупність концептів, враховуючи об’єктивну можливість це зробити у даному контексті. Але дослідження практичної діяльність перекладачів показує, що не завжди перекладачем швидко і з легкістю вдається знайти ті одиниці мови перекладу, які здатні об’єктивувати потрібний концепт. Іноді потрібно рекомбінації концептів: злиття, розщеплення і т. д., а деякі концепти можуть бути об’єктивовані  лише словосполученнями або навіть цілими реченнями.

Ми розглянули деякі види перекладацьких трансформацій, навели приклади перекладу з їх використанням і можемо зробити висновок, що перекладацький вибір визначається лінгвістичними чинниками. Відмінність систем мови оригіналу і мови перекладу, стилістичні особливості оригіналу, особливості мовної і мовленнєвої норм різних мов, а також індивідуальний стиль автора вихідного тексту – це ті обставини, без яких не можна пояснити використання перекладацьких трансформацій. Саме за їх допомогою можливий адекватний переклад, рівноцінний в плані впливу вихідного тексту і тексту перекладу.

Вибираючи ту чи іншу стратегію перекладу, перекладач повинен пам’ятати про необхідність передачі комунікативного ефекту, тобто не забувати про те, що, породжуючи новий текст, він реалізує, насамперед, не власну внутрішню програму, а ту, яка вже була раніше сформована автором оригінального тексту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: