перейти на сайт>>

Дослідження маркетингової діяльності підприємства та її вдосконалення

ID роботи: 1246
Тип роботи:
Об'єм: 73 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
1. Маркетингова стратегія фірми
1.1. Основні функції та концепції маркетингу
1.2. Процес управління маркетингом
1.3. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
2. Аналіз маркетингової діяльності фірми
2.1. Характер діяльності підприємства
2.2. Маркетингове середовище підприємства
2.3. Аналіз діяльності підприємства по збуту товарів
3. Ефективна маркетингова стратегія фірми
3.1. Методи організації збутової політики
3.2. Розробка ефективної цінової політики
3.3. Управління рекламною діяльності
3.4. Економічна ефективність проекту
4. Охорона праці
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкової форми господарювання обумовив необхідність зміни підходів до планування та контролю збутової діяльності, яка повинна формуватись на основі загальної бізнес-концепції підприємства та служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.
Збутова політика ПНВП «Спецпромавтоматика» повинна мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ПНВП «Спецпромавтоматика» для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій збуту з визначенням її цілей, завдань та інструментарію регулювання.
Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для реалізації збутової політики ПНВП «Спецпромавтоматика» слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характеристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної збутової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова ефективного функціонування ПНВП «Спецпромавтоматика».
Однією з найважливіших умов, яка необхідна для функціонування ринку - це цінова політика, яку маркетологи розробляють у відповідності з іншими умовами і завданнями маркетингу для досягнення мети. На рішення стосовно цін впливають три основні групи факторів: попит, витрати, конкуренція. Для цілей ціноутворення в арсеналі маркетингової служби ПНВП «Спецпромавтоматика» є багато стратегій: стратегія диференційованих цін, стратегія високих цін, стратегія єдиних цін, та можливе використання інших видів стратегій. Отже, цінова політика повинна створювати і конкурентні ціни, щоб забезпечити найбільшу реалізацію, найефективнішу і найвигіднішу діяльність, надання послуг тощо.
Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.
Дослідивши систему збуту ПНВП «Спецпромавтоматика», було запропоновано введення каналу збуту 2-го рівня, розроблений план рекламних заходів, спрямованих на стимулювання збуту, складений прогноз економічного ефекту від заходів.
Для забезпечення нормальної роботи ПНВП «Спецпромавтоматика» можна сформулювати стратегію таким чином:
- постійно підвищувати рівень якості продукції, що випускається;
- постійно знижувати витрати виробництва за рахунок впровадження досконалих технологічних процесів, використання нових прогресивних матеріалів, зменшення транспортних витрат, підвищення персональної відповідальності робочих і службовців за виконувану роботу;
- постійно проводити навчання і підбір кадрів;
- розробити систему стимулювання;
- освоювати сучасніше, менш енергоємне і металоємне устаткування;
- постійно удосконалювати методи і стилі рекламної роботи. Разом з участю у виставках, конференціях, семінарах, ярмарках, розсилкою проспектів і рекламних листів для потенційних замовників, використовувати телевізійні канали, радіо, друк. Проводити виставки-ярмарки через українські торгові доми в містах Київ, Донецьк, Харків і др.;
- постійно шукати і освоювати нові конкурентоздатні види продукції;
- постійно покращувати сервісне обслуговування. Пропрацювати питання доцільності створення технічних центрів в промислових регіонах України і Росії.
Підприємству слід проводити ряд заходів, направлених на збільшення обсягу продажу продукції, зокрема на зовнішньому ринку. Це можливо досягнути у випадку, коли підприємство буде спрямовувати прибуток на закупку додаткового обладнання, що дозволить поширити асортимент продукції товариства і збільшить прибуток за рахунок відмови підприємства від послуг інших підприємств, що виконують зазначені види робіт.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: