перейти на сайт>>

Дослідження маркетингової товарної політики в банківській установі

ID роботи: 2909
Тип роботи:
Об'єм: 108 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики у сучасному комерційному банку

1.1.Становлення та розвиток системи банківського маркетингу в Україні

1.2.Поняття банківського продукту, його особливості та види

1.3.Товарна політика: основні положення та роль у системі загальної стратегії комерційного банку

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Аналіз ефективності маркетингової товарної політики в ВАТ «Ощадбанк»

2.1. Організаційно-економічна характеристика банківської установи

2.2. Аналіз та оцінка асортиментного ряду банківських продуктів

2.3. Аналіз товарної політики ВАТ «Ощадбанк»

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. Розробка пропозицій щодо удосконалення маркетингової товарної політики ВАТ «Ощадбанк»

3.1. Формування ефективної товарної стратегії  ВАТ «Ощадбанк»

3.2. Розвиток асортименту банківських продуктів

3.3. Пропозиції щодо створення та просування нових банківських продуктів та послуг

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Зміст діяльності банків з переходом до ринкової економіки змінюється. Це вимагає розширення асортименту банківських послуг та підвищення якості банківського обслуговування.

Управління  товарним асортиментом означає  пропонування ринку такий асортимент товарів, який задовольнять клієнта з точки зору його глибини, широти насиченості, гармонійності.

В основі сегментації ринку лежить характер банківських послуг (кредитні, операційні, інвестиційні, інші) та клієнтурних ознака (юридичні, фізичні особи, корпорації, банки-кореспонденти). Застосовується також географічна, демографічна, псіхокультурная і поведінкова сегментація.

Основними завданнями відділу маркетингу в банку є: забезпечення розширення номенклатура продуктів та послуг на основі коригування даних про потреби клієнтури; здійснення рекламних кампаній; розробка заходів щодо розширення асортименту послуг для залучення нових клієнтів; конструктивне поліпшення продуктів і послуг відповідно до вимог ринку та ін.

Як було зазначено у другому розділі, на сьогоднішній день лВ ВАТ «Ощадбанк» надається досить широкий спектр биковських продуктів і послуг. Однак, аналіз банківських продуктів філії лВ ВАТ «Ощадбанк» дозволяє зробити висновок, що список пропонованих клієнтам послуг можна розширити.

лВ ВАТ «Ощадбанк» може застосовуються дві номенклатурні стратегії: виробництво продуктів з широкою номенклатурою і виробництво продуктів з вузькою номенклатурою. У другому випадку банк концентрує головну увагу на конкретних сегментах ринкового простору. Зміна номенклатури продуктів залежить від багатьох факторів, і зокрема, від конкурентоспроможності продуктів, надійності банку, якості і цінової політики. Розробка оптимального розміру номенклатури, а також кількості продуктів може здійснюватися за такими чинниками розвитку прибутку і якості. Для кожного конкретного сегмента може бути запропонований відповідний перелік банківських продуктів, у яких найбільше потребує цільова аудиторія.

Необхідно приділяти належну увагу розробці таких нових продуктів як інтернет-банкінг, SMS-банкінг для клієнтів, що обслуговуються у різних операторів, впровадження кредитних карток, замість овердрафту для фізичних осіб і синдикованого кредитування для юридичних.

Вимагає уваги і розвиток таких перспективних напрямів як:

створення розвиненої телекомунікаційної інфраструктури та сучасної системи передачі даних з використанням волоконно-оптичних ліній зв'язку;

надання клієнтам віддаленого доступу до послуг банку за допомогою розвитку і використання електронної платіжної системи «Клієнт-банк», що дозволяє клієнтам керувати своїм рахунком і отримувати необхідну інформацію, не поїдаючи офісу,

надання повного спектру послуг з організації системи безготівкових розрахунків за допомогою емітованих банківських карток міжнародних платіжних систем VISA, MasrterCard / EuroCard;

надання високотехнологічних послуг;

фінансування та обслуговування експортно-імпортних операцій клієнтів за допомогою різноманітних фінансових інструментів в рамках програми розвитку і підтримки білоруського експорту.

При розробці та впровадженні нових продуктів необхідно керуватися маркетинговими дослідженнями, що дозволяють спрогнозувати необхідність того, чи іншого продукту для споживачів.

Невпинна конкурентна боротьба вимагає від КБ ВАТ «Ощадбанк» постійно знижувати тарифи на розрахунково касове обслуговування та ряд продуктів і послуг.

Проаналізувавши діяльність банку та вивчивши надані їм послуги з метою залучення нових клієнтів і збільшення прибутку в третьому розділі даної роботи було запропоновано впровадження нового виду банківського продукту – зарплатних проектів. Був  проведений розрахунок ефективності впровадження зарплатного проекту. Проведені розрахунки показали, що лВ ВАТ «Ощадбанк» розмістивши незатребувані кошти з клієнтських рахунків під кредитні угоди з кожних 100000 гривень може отримати ≈ 25681,78 гривень прибутку на рік. Звідси ми можемо зробити висновки, що банк у якому відкрито 1 мільйон дебетних картрахунків може розмістити під кредитні угоди суму = 200 мільйонів гривень і отримати на протязі ріку ≈ 25681780 гривень прибутку.

Розвиток та впровадження запропонованих послуг дозволить збільшити банку строки використання власних і залучених коштів, а також збільшити свій прибуток.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: