перейти на сайт>>

Дослідження процесу формування іміджу навчальних закладів

ID роботи: 1742
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1 Імідж, як складова частина діяльності підприємства
1.1. Історичні аспекти виникнення іміджіології, як науки
1.2. Процес формування іміджу
Розділ 2 Формування іміджу сучасного закладу освіти (на прикладі Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва) 2.1. Загальна характеристика діяльності Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва
2.2. Концепція діяльності Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва 2.3. Програма формування іміджу Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва Розділ 3 Аналіз стану та перспектив розвитку іміджу Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва 3.1. Аналіз складових елементів іміджу та визначення прогностичних аспектів розвитку іміджу
Висновки
Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Створення іміджу сучасного закладу освіти – це відгук на попит та бажання суспільства. Аналіз впливу іміджу на цільову аудиторію демонструє важливість даного аспекту діяльності закладу освіти в формуванні довірливих відношень між споживачами освітніх послу та закладами освіти.
Сучасний рівень розвитку ринкових відносин ставить заклади освіти на одну ступінь з організаціями різних форм власності, ціль існування яких – отримання максимального прибутку.
А ціль існування навчального закладу – це підготовка та виховання спеціалістів для підприємств будь-якої галузі. Свою функцію заклади освіти виконують в умовах далеких від ідеальних: це постійна недостатність фінансування, відсутність програм економічного та соціального розвитку освіти у суспільстві чи недоліки цих програм.
В результаті такого ставлення, заклади освіти опинилися на стадії виживання та все найчастіше серед громадськості панує впевненість у продажності освіти у державі.
В таких умовах існування заклади освіти постійно перевіряються на життєздатність та починають грати у ринковій грі на рівні інших підприємств, застосовуючи весь набір ринкових інструментів.
Таке ставлення до освіти в суспільстві взагалі руйнує найкращі традиції нашої освіти, виховання, культурного розвитку та національної свідомості, а орієнтир на європейські принципи поки ще недоступний для наших закладів з причини неможливості порівняння економічного розвитку галузі освіти, та і країни в цілому.
В таких умовах існування підвищується попит на кваліфікованих керівників в галузі освіти, які взмозі забезпечити не тільки існування, а й розвиток навчального закладу в ринкових умовах.
Алгоритм побудови іміджу – це процес творчий і ґрунтується на сукупності дослідницьких і технологічних процедур. Менеджмент в освіті визначає необхідність створення іміджу закладу в цілому, іміджу керівника закладу освіти, педагогічного колективу, учня.
В Україні дуже багатий потенціал розвитку освіти, наші фахівці працевлаштовуються у будь-якій країні світу. І навіть у таких складних умовах існування наші заклади освіти готують найкваліфікованіших спеціалістів, професійні навички яких, максимально наближені до реальних умов та постійно розвивають сферу освітніх послуг.
Якщо заклади освіти не відчувають підтримку з боку суспільства їм остається боротися за існування у ринкових умовах та за допомогою власних інструментів, а саме:
- постійно вивчати ринок та динаміку попиту на освітні послуги;
- враховувати вимоги ринку в організації своєї діяльності:
визначити нову стратегію управління в умовах ринкових відносин,
забезпечити сприятливі умови для розвитку закладу,
ефективніше управляти матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами, впливати на ринок за допомогою педагогічних способів;
- різноманітити форми і види освітніх послуг,
сприяти підвищенню професіоналізму педагогів,
забезпечувати своєчасне надання нових освітніх послуг;
- постійно сегментувати ринок та позиціонувати свої освітні послуги;
- забезпечувати переваги свого учбового закладу в умовах конкуренції шляхом надання освітніх послуг в більшому об'ємі і кращої якості,
орієнтувати стратегію формування іміджу на перспективу та робити її більш гнучкою та мобільною.
Імідж сучасного закладу освіти дає гарантії в одержанні якісних освітніх послуг.
Отже, політична та економічна ситуація у державі істотно впливають на життя сучасного освітнього закладу. Тому організація діяльності та процес розвитку буде ефективнішим за умови використовування ринкових закономірностей розвитку і інноваційних технологій в галузі економіки, менеджменту, психології, соціології, маркетингу, педагогіки.
Перспективними напрямками розвитку освітніх закладів (і нашого технікуму також) за допомогою програми формування іміджу є:
- створення та впровадження соціальних гарантій захисту прав студента та викладача;
- формування системи медичного страхування, індивідуального страхування студентів та додаткового пенсійного забезпечення викладачів;
- удосконалення роботи профспілкових організацій на принципах соціальної спрямованості;
- поліпшення естетичних та ергономічних умов праці;
- впровадження новітніх комп’ютерних та комунікаційних технологій;
- підвищення рівня забезпеченості процесу праці усім необхідним з точки зору європейських стандартів;
- удосконалення та оптимізація організаційних характеристик закладів освіти;
- розвиток нових моделей організації діяльності викладацького та управлінського складу працівників;
- обрання базових характеристик освіти згідно з провідними зразками та постійне вдосконалення і пошук нових нестандартних рішень.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: