перейти на сайт>>

Дослідження процесу ціноутворення на продукцію підприємства

ID роботи: 9053
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Ціна – основний елемент ринкової економіки

1.2. Принципи ціноутворення та їх роль у визначенні  характеру формування системи цін

1.3. Етапи розробки цінової політики підприємства

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПАТ «КАРАВАЙ»

2.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників та асортименту продукції

2.2. Характеристика особливостей формування цінової політики ПАТ «Каравай»

2.3. Дослідження особливостей застосування методів Методи ціноутворення ПАТ «Каравай»

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «КАРАВАЙ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, процес формування цінової політики підприємства в умовах сучасного ринку є складним та багатофакторним процесом. Ціни  визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції. Ціни є засобом встановлення відповідних відносин між підприєм­ствами та споживачами і допомагають у створенні відповідних умов, які можуть вплинути на його розвиток. Вони визначають рентабельність та прибутковість, а відповідно життєздатність господарського суб’єкту, є елементом, що визначає фінансову стабільність підприємства, і є сильнішою зброєю у боротьбі з конкуре­нтами.

Було з’ясовано, що ціноутворення – це процес утворення, фор­мування цін на товари і послуги, що характеризується перш за все методами і способами встановлення цін у цілому, відносно всіх товарів. Розрізняють дві основні системи ціноутворення: ринкове ціноут­ворення на основі взаємодії попиту та пропозиції і централізоване державне ціноутворення на основі призначення цін державними органами.

Сутність ціни найбільш наочно проявляється в її функціях, до яких слід віднести розподільчу функцію, функцію врівноваження, інформаційну функцію, стимулюючу функцію, ф також функцію забезпечення прибутковості підприємства.

Залежно від каналів руху товарів від виробника до споживача і врахування в ціні витрат на виробництво і збут, а також прибутку ціни поділяються на оптові та роздрібні.

Одним з важливих методологічних елементів є принципи ціноутво­рення, що представляють собою постійно діючі основні положення, що визначають характер формування системи цін. В економічній літературі виділяють наступні основні принципи: науковість, цільова направленість, безперервність, єдність ціноутворення та контролю.

У курсовій роботі було розглянуто основні методи ціноутворення

Основою розрахунку ціни по методу «витрати плюс прибуток» є середні витрати виробництва плюс націнка. Остання варіюється в широких межах в залежності від виду товару. Націнка повинна враховувати особливості поточного попиту і конкуренції.

Метод мінімальних витрат полягає в тому, що підприємство розраховує ціну, виходячи з мінімальних витрат і без планування прибутку.

У разі використання методу забезпечення фіксованої величини прибутку розраховують собівартість продукції, що дозволяє відшкодувати всі витрати підприємства (виробництва та реалізації), та отримати такий прибуток, щоб зекономлені кошти спрямувати на розвиток підприємства та стимулювання праці працівників.

При ціноутворенні за рівнем поточних цін підприємство керується цінами конкурентів і менше уваги звертає на показники власних витрат. Ціна у такому разі може бути встановлена на рівні, вищому чи нижчому за рівень цін основних конкурентів.

Ринкові відносини вимагають переходу до нових методів формування цін, що ґрунтуються на законах ринку. Вибір методів ціноутворення залежить від прийнятої маркетингової стратегії, а також від таких факторів, як: вид і характеристика товару (ступінь новизни, можливість заміни іншими товарами), ринкова кон’юнктура, стан підприємства в галузі.

Рішення, які приймаються суб’єктами господарювання в сфері ціноутворення, повинні враховувати весь спектр наведених особливостей даного процесу, узгоджуватися з загальною полі­тикою компанії та забезпечувати досягнення мети її діяльності.

Практичні аспекти формування цінової політики розглянуто на прикладі ПАТ «Каравай», що відноситься до хлібопекарської галузі. Хлібобулочна продукція, що випускається ПАТ «Каравай» добре зарекомендувала себе на ринку   як за якістю, так і за ціною.  До того ж, ПАТ «Каравай» пропонує споживачам великий асортимент, що також вливає на рішення покупців придбати продукцію саме цього комбінату.

Проведений аналіз основних економічних показників діяльності ПАТ «Каравай» показав, що підприємство працює рентабельно, хоча дуже нестабільно.

Цінова  політика ПАТ «Каравай» має традиційний характер, застосовуючи в ціноутворенні метод прямого калькулювання – складання  калькуляції на конкретний виріб. У процесі аналізу формування цінової політики було з’ясовано що найбільшу питому вагу у собівартості хлібобулочних виробів мають виробничі витрати (близько 70%).

ПАТ «Каравай» формує відпускні ціни на основі планової собівартості, податків та неподаткових платежів, прибутку. Калькулювання собівартості продукції являє собою процес визначення обсягу і структури окремих витрат на виробництво та реалізацію окремих її видів.

Проведений аналіз формування цінової політики на прикладі хліба «Успенський» (500 гр.) показав, що ПАТ «Каравай» враховує потреби споживачів та зростаючі вимоги до якості продукції на тлі скорочення середньодушового споживання. Норма прибутку на дану продукцію становить 5%.

Система ціноутворення на ПАТ «Каравай» має базуватися на інформації про ціни на всі види ресурсів, які використовуються у виробництві хлібобулочних виробів. Основні шляхи удосконалення кошторисного ціноутворення є більша деталізація нормативної бази і забезпечення відкритості первинної інформації.

Як показало проведене дослідження, на  ПАТ «Каравай» при встановленні ціни на хлібобулочні вироби застосовується метод прямого калькулювання – складання  калькуляції на конкретний виріб. В цілях ж вдосконалення цінової політики підприємства доцільно запропонувати наступні заходи:

вести постійний пошук постачальників з метою мінімізації витрат на сировину, що використовується у процесі виробництва хлібобулочних виробів;

періодично проводити перевірки за правильністю застосування цін на продукцію;

орієнтуватися на цінову політику конкурентів;

орієнтуватися на зміни ринку;

розширювати власну торгову мережу.  Це прискорить просування товару до покупця і знижує роздрібні ціни. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: