перейти на сайт>>

Дослідження соціально-психологчних проблем сумісності у сім’ї

ID роботи: 3258
Тип роботи:
Об'єм: 74 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз проблем сумісності в сім'ї
1.1. Теоретичний аналіз поняття „сумісність” у сучасній літературі
1.2. Соціально-психологічна характеристика сімейних відносин
1.3. Сумісність подружжя як чинник, пов’язаний і задоволеністю шлюбом
Висновки до першого розділу
2. Соціально-психологічна характеристика проблеми сумісності у шлюбі
2.1. Вплив установок подружжя на якість шлюбу
2.2. Соціально-демографічні, соціально-психологічні і економічні чинники, що впливають на якість шлюбу
Висновки до другого розділу
Розділ 3. Соціально-психологічне дослідження проблем сумісності у сім'ї
3.1. Характеристика дослідження
3.2. Аналіз результатів соціально-психологічного дослідження сумісності в родині
3.3. Психологічна процедура оптимізації проблем сімейних відносин
Висновки до третього розділу
Висновки
Список використаної літературі
ДодаткиВисновок:

На підставі літературного огляду ми висунули дві наступні гіпотези, що претендують на встановлення зв'язку між соціально-психологічною сумісністю і певною спрямованістю установок подружжя:
 Оптимістичне уявлення подружжя про людей пов'язане з їх високою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами, тоді як неоптимістичне уявлення про людей пов'язане з низькою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами.
 Уявлення подружжям ролі дітей в житті людини як більш значущою пов'язано з їх високою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами, тоді як уявлення подружжям ролі дітей в житті людини як з менш значущою пов'язано з їх низькою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами.
Наші гіпотези не підтвердилися, хоча перша з них була висунута в правильному напрямі (сумісність подружжя все-таки пов'язана з уявленням про людей). Таким чином, ми констатуємо, що уявлення подружжя про роль дітей в житті людини не пов'язане з їх сприйняттям своїх сімейно-шлюбних відносин. У свою чергу, оптимістичне уявлення подружжя про людей пов'язане з їх низькою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами, тоді як неоптимістичне уявлення про людей пов'язане з високою задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами. Крім того, в ході дослідження були отримані результати, що не прогнозувалися: з високою задоволеністю подружжя сімейно-шлюбними відносинами пов'язано їх менш бережливе відношення до грошей, тоді як з низькою задоволеністю подружжя сімейно-шлюбними відносинами пов'язано їх більш бережливе відношення до грошей.
Серед результатів дослідження, що не прогнозувалися нами, слід підкреслити також зведення про наявність зв'язку сумісності із специфічно направленими установками у жінок і про відсутність – у чоловіків. Так, чим вище у жінок задоволеність сімейно-шлюбними відносинами, тим менш оптимістичне їх уявлення про людей, відношення до грошей – менш бережливе, лояльніше відношення до розлучення і більш традиційний погляд на сімейний устрій. І навпаки, чим нижче у жінок задоволеність сімейно-шлюбними відносинами, тим більше оптимістичне їх уявлення про людей, відношення до грошей – більш бережливе, менш лояльне відношення до розлучення і погляд на сімейний устрій більш егалітарний (тобто припускає рівноправне розділення ролей).
При інтерпретації подібних результатів ми прийшли до думки, що на високу/низьку задоволеність сімейно-шлюбними відносинами впливають саме жіночі установки, виражаючі більш/менш оптимістичне уявлення про людей і більш/менш бережливе відношення до грошей.
Зробимо ретроспективний погляд на наше дослідження. Не дивлячись на те, що останнім часом в наукових кругах спостерігається ослаблення інтересу до проблеми подружнього благополуччя, і переважає орієнтація на вивчення швидше батьківсько-дитячих відносин, ми маємо підставу вважати, що зачеплене нами проблемний простір актуальний, і підлягає подальшому вивченню.
Так, в психології прийнято виділяти цілий масив подружніх установок, значущих для сімейного життя, але більшість джерел не конкретизують їх і не обгрунтовують їх вплив на подружню задоволеність шлюбом. Тому науковою новизною нашого дослідження є:
1) виявлення конкретних установок, пов'язаних із задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами
2) встановлення факту, що саме установки жінок (а не чоловіків), пов'язані із задоволеністю сімейно-шлюбними відносинами, формують картину зв'язку між задоволеністю обох подружжя сімейно-шлюбними відносинами і їх установками.
Таким чином, практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані як в практичній, так і в науковій діяльності психолога. Наприклад, в рамках сімейного психологічного консультування ми маємо намір створити програму оптимізації сімейних відносин, засновану на знанні про найбільш важливих подружніх установках.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: