перейти на сайт>>

Дослідження стану економічної безпеки підприємства

ID роботи: 1000
Тип роботи:
Об'єм: 53 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Передумови забезпечення економічної безпеки підприємства
1.1. Особливості діяльності аналізованого підприємства
1.2. Характеристика чинників зовнішнього середовища, які є реальними або потенційними загрозами діяльності аналізованого підприємства
Розділ 2. дослідження стану економічної безпеки підприємства
2.1. Загальна характеристика діяльності аналізованого підприємства
2.2. Характеристика чинників внутрішнього середовища, які є реальними або потенційними загрозами діяльності аналізованого підприємства
2.3. Оцінка стану економічної безпеки підприємства
Розділ 3. основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства
3.1. Побудова карти напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства
3.3 Формування стратегічних цілей забезпечення економічної безпеки підприємства
3.4 Модель стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Передумови забезпечення економічної безпеки підприємства

1.1. Особливості діяльності аналізованого підприємства

1.2. Характеристика чинників зовнішнього середовища, які є реальними або потенційними загрозами діяльності аналізованого підприємства

Розділ 2. дослідження стану економічної безпеки підприємства

2.1. Загальна характеристика діяльності аналізованого підприємства

2.2. Характеристика чинників внутрішнього середовища, які є реальними або потенційними загрозами діяльності аналізованого підприємства

2.3.Оцінка стану економічної безпеки підприємства

Розділ 3. основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства

3.1. Побудова карти напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства

3.3 Формування стратегічних цілей забезпечення економічної безпеки підприємства

3.4 Модель стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Для керівників будь-якої системи піклування про її безпеку є найголовнішим обов'язком, тому що у випадку її розпаду керувати буде нічим. Уважно наглядати потрібно не тільки за процесами, які відбуваються у навколишньому середовищі, що можуть принести невиправні наслідки, а й не меншу увагу необхідно приділяти аналізу власне самої системи.

Обов'язковим є оперативна оцінка якості роботи, постійна перевірка достовірності вхідної інформації, надійності всіх елементів системи. Будь-яке підприємство, маючи свої локальні й державні цілі розвитку, виконує функції забезпечення відносно споживачів його послуг або продукції.

Економічна безпека - це характеристика, що будується на взаємовідношеннях системи і середовища як зовнішнього, так і внутрішнього. Економічна безпека підприємства повинна оцінюватись з урахуванням умов, обмежень і критеріїв усіх основних учасників його виробничо-економічної діяльності, а саме: держави, підприємств-конкурентів, споживачів.

З усього вишеозначенного можна зробити висновок що для українських підприємств самими значимими проблемами сучасного етапу реформ є: відсутність засобів на технічне переоснащення; неритмічність роботи; відсутність контрактів, замовлення; безробіття; велика дебіторська заборгованість.

Можна запропонувати наступні кроки на шляху зміцнення економічної безпеки українських підприємств: у рамках технологічної безпеки - закриття низькорентабельних і збиткових підприємств; зміна системи оплати праці наукових кадрів; створення нових організаційно-виробничих структур; використання лізингу; активна участь у міжнародних виставках, семінарах; у рамках ресурсної безпеки - удосконалювання системи розрахунків; підвищення продуктивності праці; збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження; стимулювання "ресурсного" напрямку; у рамках економічної безпеки - застосування принципу дотримання критичних термінів кредитування; створення інформаційного центру, щоб постійно мати зведення про борги підприємства і перекрити канали витоку інформації: створення в структурі інформаційного центру спеціальної групи фінансових робітників, що перевіряла б податкові та інші обов'язкові платежі для виявлення можливої переплати і надавала зведення про мало використуємих основних виробничих фондах із метою їхнього можливого продажу; використання нових форм партнерських зв'язків; у рамках соціальної безпеки - наближення рівня оплати праці до показників розвитих країн, притягнення робітників до управлінських функцій; підвищення кваліфікації робітників; зацікавленість адміністрації підприємства в працевлаштуванні безробітних; розвиток соціальної інфраструктури підприємства; підвищення матеріальної відповідальності робітників за результати своєї праці.

У курсовій роботі розглянути основи те теоретична сутність поняття „економічна безпека”, поведене дослідження взаємозв’язку структурних елементів економічної безпеки, визначені основні чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки підприємства. Проаналізовані методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства.

Проведений аналіз системи економічної безпеки та ВАТ ХК „ Луганськтепловоз”. У рамках дослідження розглянуті основні техніко-економічні показники роботи підприємства, проведений аналіз маркетингу і менеджменту.

Організація аналітичної роботи включає наступні елементи:

1. Виділення в структурі служби заступника Генерального директора по економіці і фінансам служби економічного аналізу (СЕА).

2. Організація роботи СЕА по трьох напрямах (аналіз техніко-економічного стану підприємства, аналіз фінансових результатів, аналіз фінансового стану підприємства).

3. Розробка методики підсумкового, попереднього і оперативного аналізу.

У третій частині розглядаються рекомендації щодо удосконалення керування економічної безпекою підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: