перейти на сайт>>

Доходи місцевих бюджетів та їх джерела

ID роботи: 878
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні підходи до визначення соціально-економічної сутності доходів місцевих бюджетів
1.1. Економічна сутність доходів місцевих бюджетів
1.2. Класифікація доходів місцевих бюджетів
2. Джерела формування доходів місцевих бюджетів
2.1. Характеристика джерел формування місцевих бюджетів
2.2. Аналіз формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні
3. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання
3.1. Дохідна база місцевих бюджетів та напрями її оптимізації
3.2. Використання досвіду оподаткування на місцевому рівні в інших країнах світу
Висновок
Використана літератураВисновок:

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону.

Доходи місцевих бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів, інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел.

Доходи місцевих бюджетів мають певну законодавчу базу – Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України «Про бюджетну систему України», «Про місцеве самоврядування в Україні», декрет «Про місцеві податки і збори» та інші нормативні акти.

Доходи місцевих бюджетів можуть бути класифіковані за рядом принципів: за джерелами (податкові, неподаткові, від операцій з капіталом, за рахунок кредитів і позик, міжбюджетні трансферти), за економічною природою (власні, регулюючі, закріплені), в залежності до якого фонду зараховуються (доходи загального та спеціального фонду).

Джерелами власних доходів є: місцеві податки і збори, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, надходження дивідендів, плата за забруднення навколишнього природного середовища, кошти від відчуження комунального майна, податок на прибуток підприємств комунальної власності та інші. До закріплених доходів місцевих бюджетів відносять: податок з доходів фізичних осіб, державне мито, плата за ліцензії, плата за торговий патент, надходження адміністративних штрафів, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва та інші.

Згідно до закону України "Про бюджетну систему України" склад доходів місцевих бюджетів був представлений так: доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, міських Києва та Севастополя; доходи районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів; доходи районних у містах бюджетів; доходи міські (міст районного підпорядкування), селищних, сільських бюджетів.

Важливою умовою успішного функціонування місцевих бюджетів повинно стати фундаментальне поглиблення реформи бюджетних взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади на засадах чіткого розмежування відповідальності за розв’язання економіко-соціальних проблем країни та її територіально-адміністративних одиниць. Надання більшої самостійності місцевим органам влади у формуванні та виконанні місцевих бюджетів буде сприяти зростанню зацікавленості у наповненні доходної частини, усуненню суперечностей у бюджетній сфері.

Узагальнення існуючий методик аналізу фінансового стану й якості управління бюджетами, які містяться у різноманітних дослідженнях, дозволило вдосконалити методику аналізу фінансової стійкості бюджету. В якості інструментарію для оцінки фінансової стійкості регіонального бюджету використовуються: відносні показники дефіциту; доля позикових коштів; доля видатків на обслуговування державного боргу; коефіцієнт автономії; доля податкових доходів у видатках бюджету; коефіцієнт виконання бюджету; середньорічні темпи росту доходів; середньорічні темпи росту співвідношення доходів та видатків. Однак, надані показники не відображають потрібності у дослідженні фінансової стійкості регіонального бюджету в повному обсязі. Тому пропонується додатково використовувати середньорічні темпи росту власних доходів та середньорічні темпи зниження фінансової допомоги.

Для поглиблення й завершення реформи міжбюджетних відносин доцільно здійснити такі кроки: провести перерозподіл повноважень між державними та місцевими органами влади на користь останніх; забезпечити фінансовими ресурсами виконання делегованих державою повноважень у повному обсязі; здійснити розрахунок фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг; застосувати механізм стимулювання місцевих органів влади та місцевого самоврядування до нарощування доходів загального фонду державного бюджету.

Всі визначені в роботі проблеми мобілізації місцевих податкових та неподаткових доходів у бюджети є складними та потребуючими зваженого, комплексного рішення. У економічному аспекті пошук та залучення додаткових резервів росту податкових та неподаткових доходів це питання не тільки додаткового наповнення місцевих бюджетів, але й умов розвитку регіону і реалізації різноманітних соціально-орієнтованих програм.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: